Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

GUF Onderwijsprijs voor Research Masterstudent Rutger Timmer

02 september 2009

Blije gezichten bij de uitreiking van de onderwijsprijzen van het Groninger Universiteitsfonds tijdens de opening van het Academisch Jaar. In het totaal waren er negen winnaars, van elke faculteit één. Ze krijgen elk een bedrag van 2500 euro, behalve Economics én Econometrics studente Laurie Reijnders die tot overall winnaar werd uitgeroepen en het dubbele bedrag ontvangt. De winnaar voor de Faculteit Rechtsgeleerdheid is Rutger Timmer.

Rutger Timmer heeft zowel de opleiding Notarieel Recht als de opleiding Nederlands Recht gevolgd. In september 2008 rondde hij beide bachelors cum laude af en is hij toegelaten tot de tweejarige Reseach Master. In 2008 heeft hij een half jaar gestudeerd aan Queen’s University in Kingston, Ontario (Canada). Hij heeft 309 EC behaald met een gemiddeld cijfer van 8,5 (peildatum 31 augustus 2008). Rutger heeft al in een vroeg stadium van zijn studie aangegeven na de afronding van de Research Master te willen promoveren.

Rutger Timmer participeert in wetenschappelijke projecten van de sectie Notarieel Recht; zo heeft hij belangrijk redactioneel werk verricht voor een toonaangevende handboekenserie voor het notariaat. Daarnaast is hij bestuurlijk actief binnen de notariële studievereniging Vevonos.

Naast zijn studie excelleert Rutger als topsporter, zoals onder meer moge blijken uit een prominente plaats in het sinds jaren onverslagen Groninger universiteitsteam op het Nederlands Studenten Kampioenschap estafette en uit individuele deelnames aan NSK’s en andere landelijke atletiekwedstrijden. Ook in de sport is hij bestuurlijk actief, zowel binnen het bestuur als in commissies van de Groninger Studenten Atletiek Vereniging Vitalis. Hij is door deze vereniging voorgedragen voor de verkiezing van de Student Sporter van het Jaar Award. 

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:16

Meer nieuws