Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuw FEB bestuur per 1 november: professor Janka Stoker wordt vice decaan

18 september 2009
Prof. Stoker
Prof. Stoker

Het bestuur van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde verwelkomt per 1 november aanstaande prof.dr. Janka Stoker als nieuwe vice decaan, met de portefeuille Onderwijs. Hiermee wordt het faculteitsbestuur teruggebracht van vier naar drie leden.

De leden van de faculteitsraad van economie en bedrijfskunde hebben op 11 september jl. niet alleen ingestemd, maar ook enthousiast gereageerd op de nieuwe bestuurssamenstelling.

Samenstelling faculteitsbestuur
Van de huidige leden blijven decaan professor Elmer Sterken en Portefeuillehouder Middelen drs. Teun van Duinen aan in het bestuur. De aanstelling van Van Duinen is per 1 september met vijf jaar verlengd, Sterken's periode van vijf jaar loopt nog tot 2013 en professor Stoker is eveneens voor vijf jaar benoemd vanaf 1 november.
Het driekoppige faculteitsbestuur zal zich vooral concentreren op strategievorming.

Naast het faculteitsbestuur wordt dr. Kees Praagman benoemd als Onderwijsdirecteur en drs. Frans Rutten wordt Associate Dean of International Affairs. Te zijner tijd wordt een Academic Dean benoemd voor de nieuw op te zetten International Business School. Kees Praagman zal zich vooral richten op de onderwijsallocatie, de onderwijs- en examenregelingen en het implementeren van onderwijsvernieuwingen. Frans Rutten wordt verantwoordelijk voor internationalisering en internationale accreditaties. De taken van Tammo Bijmolt als directeur van SOM blijven ongewijzigd.

Janka Stoker
Professor Stoker is momenteel bijzonder hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de FEB, een leerstoel die mede is mogelijk gemaakt door haar huidige tweede werkgever Berenschot. Stoker krijgt vanaf november 2009 een full time aanstelling bij de FEB en haar bijzondere leerstoel wordt omgezet in een regulier hoogleraarschap.

Noot voor de pers
Voor meer informatie: prof.dr. Elmer Sterken, tel. (050) 363 38 27 (werk), e-mail

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:53

Meer nieuws