Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Proefschrift: Met name goed presterende banken overgenomen in voormalige socialistische economieën

06 september 2009

Buitenlandse banken nemen voornamelijk goed presterende banken over wanneer ze ‘naar het buitenland gaan’. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Tigran Poghosyan. Hij onderzocht een recent verschijnsel in de internationale bankwereld: de grootschalige intrede van buitenlandse banken in transitie-economieën. Poghosyan verrichtte zijn onderzoek binnen de voormalige socialistische economieën (former socialist economies, FSE). Toetreding van buitenlandse banken verbetert bovendien de efficiency van banken in de landen die net lid zijn van de EU.

Gedurende de laatste twee decennia is de financiële wereld drastisch veranderd als gevolg van een golf van financiële liberalisaties en globalisatie in de banksector. Poghosyan analyseert de invloed van de toetreding van buitenlandse banken op het bancaire stelsel van gastlanden, in het bijzonder voormalige socialistische economieën (FSE). Hij behandelt vragen als: Wat brengt een bank ertoe om activiteiten in het buitenland op te zetten? Wat is de invloed van participatie van buitenlandse banken op de prestaties van en de concurrentie binnen het bancaire systeem van het gastland? Is de wijze van toetreding van invloed op de prestaties na toetreding? Hoe beïnvloedt toetreding van buitenlandse banken de kosten van financiële bemiddeling?

Poghosyans onderzoek bevestigt de verwachting van beleidsmakers dat een toename van buitenlandse banken een positieve invloed heeft op FSE’s, maar hij brengt ook enige nuanceringen aan. Allereerst is de invloed van buitenlandse banken niet overal hetzelfde. Gemiddeld genomen profiteren FSE’s waar hervormingen zijn doorgevoerd meer van toetreding van buitenlandse banken, dan FSE’s waar hervormingen nog onvoldoende zijn doorgevoerd. Het is echter ook mogelijk dat de causaliteit omgekeerd is en dat banken voornamelijk naar die landen zijn gegaan die al meer economisch ontwikkeld waren en zich richtten op toetreding tot de EU. Ook stelt Poghosyan dat er extra inspanning geleverd moet worden om de concurrentie binnen het bancaire systeem in de transitielanden te verbeteren. Hoewel toetreding van buitenlandse banken leidt tot meer concurrentie, blijkt in de meeste FSE’s sprake te zijn van zogeheten marktmacht.

Curriculum vitae

Tigran Poghosyan (Armenië, 1978) studeerde Economics aan het CERGE-EI in Praag. Hij voerde zijn onderzoek uit met een Ubbo Emmius beurs van de RUG, bij onderzoeksschool SOM van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij promoveert op 10 september (16.15u) bij prof.dr. J. de Haan en prof.dr. E. Sterken. De titel van het proefschrift is: Essays on foreign ownership in transition banking. Poghosyan werkt nu bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:53
printView this page in: English

Meer nieuws