Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Proefschrift: Complex project gebaat bij gematigde teamcommunicatie

31 augustus 2009

Als gevolg van de toenemende complexiteit van nieuwe productontwikkeling (NPD) worden steeds meer multiorganisatie-, multiteamprojecten (MOMT-projecten) gevormd, maar veel van deze projecten mislukken nog steeds. Een zeer lage of hoge communicatiefrequentie binnen en tussen teams blijkt de ‘performance’ niet ten goede te komen, zo blijkt uit onderzoek van Johanna Schönrok. Een toenemende complexiteit van een project zou volgens haar niet gepaard moeten gaan met een toenemende communicatiefrequentie.

Omdat veel projecten met betrekking tot complexe nieuwe productontwikkeling nog steeds mislukken is er meer kennis nodig over de invloeden op de performance binnen en van dergelijke projecten. Johanna Schönrok heeft deze invloeden op twee niveaus bestudeerd, het lokale en het mondiale niveau. Hoe kunnen de vele verschillende teams onafhankelijk van elkaar (teamperformance) en in samenwerking met elkaar (projectperformance) goed presteren? Daarbij staat de probleemoplossende communicatie binnen en tussen teams centraal. Naar verwachting is dit van invloed op de performance en is dit afhankelijk van verschillende ontwerpprincipes die de informatiestroom structureren en faciliteren.

Schönrok onderzocht verschillende relevante variabelen met een (in)directe invloed op de team- en projectperformance. In tegenstelling tot de meeste andere onderzoeken waarin een globale performancemaatstaf wordt toegepast, wordt performance hier gemeten door middel van twee dimensies die de typische uitdagingen vertegenwoordigen van NPD-projecten - te weten voldoen aan productspecificaties en -eisen (effectiviteit) en op tijd en binnen budget leveren (efficiëntie) - teneinde de differentiële relaties zichtbaar te maken.

Curriculum vitae
Johanna Schönrok (Duitsland, 1976) studeerde Educational Science aan de Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg en verrichtte haar onderzoek bij de afdeling Innovation Management & Strategy van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ze promoveert op 3 september 2009 (14.45u) bij prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen, prof.dr. R.T.A.J. Leenders en prof.dr. J. Kratzer. De titel van het proefschrift is: Innovation at large. Team and project performance in complex new product development. Schönrok werkt nu als Research Director Growth Management aan het Strascheg Institute for Innovation and Entrepreneurship aan de European Business School in Duitsland.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:53

Meer nieuws