Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

RUG-studenten in finale Studentenparlement: kijk rechtstreeks mee op NOS Politiek 24

15 mei 2009
Zoals eerder aangekondigd neemt een team van 5 studenten van onze faculteit op vrijdag 15 mei deel aan de finale van het Studentenparlement 2009. De 'fracties' uit het Studentenparlement bestaan uit studenten van vrijwel alle Nederlandse rechtenfaculteiten. Zij hebben de opdracht om een wetsvoorstel te behandelen. Het wetsvoorstel heeft als onderwerp de vermelding in de Grondwet van het lidmaatschap van Nederland van de Europese Unie, met gelijktijdige verankering van de voorrang van Europees recht. Het voorstel is ingediend door de 'regering', die voor de gelegenheid bestaat uit prof. mr. E.C.M. Jurgens, prof. mr. C.A.J.M. Kortmann en RUG-alumnus mr. J.L.W. Broeksteeg.

Het wetgevingsproces wordt zo realistisch mogelijk gesimuleerd. Boris van der Ham (D66) zal als Kamervoorzitter optreden. Aan het einde van het debat wijst een jury, bestaande uit prof. dr. W.J.M. Voermans (Universiteit Leiden), prof. dr. J.Th.J. van den Berg (Universiteit Maastricht) en mr. M. Boer (parlementaire redactie NOS), de winnende fractie van het debat aan. Deze fractie mag twee jaar lang de Zilveren Thorbeckepenning onder zich houden.

Het debat begint om 10:00 uur en zal rechtstreeks worden uitgezonden via het digitale themakanaal Politiek24 van de NOS (www.nos.nl/politiek24). De uitzending via dit themakanaal wordt aan het eind van de middag onderbroken voor de wekelijkse persconferentie van de echte minister-president. U kunt het debat echter blijven volgen via www.tweedekamer.nl, onder Live Debatten.
Laatst gewijzigd:29 april 2021 15:13

Meer nieuws

 • 23 november 2023

  Invitation to join the 'Applied AI' community

  The remarkable progress in artificial intelligence (AI) is transcending boundaries and finding invaluable applications across diverse academic disciplines. Recognizing the transformative potential of AI, we are proud to introduce the new theme,...

 • 28 augustus 2023

  Liekuut | Herzie het rampen- en noodrecht ingrijpend vóór de volgende crisis

  Mr. Adriaan J. Wierenga bepleit een grondige herziening en versimpeling van het staatsnoodrecht vóórdat de volgende crisis zich aandient. Een goede wet kan levensreddend zijn.

 • 20 juni 2023

  Recht op een gezonde mond

  Dominique Mollet, promovendus Gezondheidsrecht, wil dat er door juridisch onderzoek meer aandacht komt voor mondgezondheid. Hiervoor werkt ze onder andere samen met de Aletta Jacobs School of Public Health.