Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Studente Change Management wint Onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement van het NNK

11 mei 2009
Gerdien Regts-Walters
Gerdien Regts-Walters

Met haar Master thesis over de rol van indicatoren bij kwaliteitsverbetering in de zorg is Gerdien Regts-Walters van de Groningse Faculteit Economie en Bedrijfskunde winnaar geworden van de Onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement van het NNK (Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement). De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 15 mei tijdens een NNK symposium.

Tot nu toe gaat het in het wetenschappelijke onderzoek vaak over het ontwikkelen van indicatoren, en niet zozeer over hoe het werken met indicatoren daadwerkelijke kwaliteitsverbeteringen in zorg kan opleveren. Daarnaast worden ziekenhuizen steeds meer geconfronteerd met indicatoren, waarvan niet altijd duidelijk is wat het voor hen kan opleveren in termen van kwaliteitsverbetering.

Gerdien Regts-Walters deed onderzoek bij ziekenhuizen in de regio van het Integraal Kankercentrum Noord-Oost (IKNO), bij zogeheten mammateams, multidisciplinaire teams rond de behandeling van borstkanker. De onderzoekster bracht in kaart hoe de verschillende teams met indicatoren hebben gewerkt om te komen tot verbeteringen en welke factoren zij als bevorderend en belemmerend hierbij hebben ervaren.

Cum laude
Met deze thesis heeft Regts-Walters haar Masteropleiding Change Management aan de RUG cum laude afgerond. Inmiddels doet zij een promotieonderzoek aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde over relationele aspecten die een rol spelen bij werktevredenheid en verloop onder verpleegkundigen. Dit grootschalige Benchmarkonderzoek Verpleegkundige Zorg wordt uitgevoerd bij zeven ziekenhuizen aangesloten bij 'De Ziekenhuisketen'.

Het evaluatieonderzoek voor haar Master thesis is een onderdeel van het promotieonderzoek van drs. Marjan Gort (IKNO & RUG) naar stuurbare indicatoren in de oncologische zorg. Tijdens haar afstudeeronderzoek is Gerdien begeleid door Marjan Gort, Manda Broekhuis (Faculteit Economie en Bedrijfskunde en tevens co-promotor van Marjan Gort) en Karin Prins (eveneens FEB).

Beoordeling
De jury van de Onderzoeksprijs bestond uit leden van de NNK Dutch Academy for Quality. Naast criteria als opbouw, theoretische- en methodologische verantwoording van het onderzoek keek de jury naar aspecten als toepasbaarheid in de bedrijfspraktijk, meerwaarde voor het vakgebied kwaliteitsmanagement, grensverleggend karakter en maatschappelijke relevantie.

Het NNK
Het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement wordt door de beroepsgroep, het bedrijfsleven en de Nederlandse overheid gezien als hét platform voor kwaliteitsmanagement. Het NNK zet zich in om de communicatie tussen en de uitwisseling van kennis en ervaring met de verschillende sectoren te stimuleren en te ondersteunen.

Met de Onderzoeksprijs heeft het NNK als doelstelling om nieuwe, waardevolle impulsen te stimuleren voor het vakgebied kwaliteitsmanagement. Studenten verbonden aan onder andere hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstituten konden meedingen naar deze onderzoeksprijs.
 
Prijsuitreiking
Op vrijdag 15 mei a.s. organiseert NNK in samenwerking met Kiwa het symposium ‘Talent verdient aandacht en stimulering’. Tijdens dit symposium zal Gerdien Regts-Walters haar onderzoek presenteren aan een breed publiek van vertegenwoordigers uit het vakgebied kwaliteitsmanagement. Gedurende dit symposium wordt ook de Business Improvement Manager van het jaar bekendgemaakt door drs. Ed Nijpels.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:53

Meer nieuws