Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Koninklijke Onderscheiding voor de FEB hoogleraren Van Helden en De Kam

29 april 2009

Op woensdag 29 april 2009 ontvangen elf personen op voordracht van de Rijksuniversiteit Groningen een Koninklijke Onderscheiding, waaronder twee hoogleraren van de FEB: prof.dr. G.J. van Helden wordt gedecoreerd als Ridder in de Orde van Oranje Nassau en tot Officier in de Orde van Oranje Nassau wordt benoemd prof.dr.mr. C.A. de Kam.

De door de RUG voorgedragen decorandi krijgen hun onderscheiding woensdagochtend uitgereikt in het Stadhuis of in het Academiegebouw.

Prof.dr. G.J. van Helden

Jan van Helden (Enschede, 1948) is sinds 1991 hoogleraar Management Accounting aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aanvankelijk richtte hij zich op marketing, later op management accounting en het financieel management van overheids- en non-profit-organisaties.

De wetenschapper Van Helden heeft het contact met de praktijk altijd erg belangrijk gevonden. Dit blijkt ook in zijn onderzoek, dat vaak direct bijdraagt aan de oplossing van praktijkproblemen van organisaties. Hij werkte mee aan onderzoek voor externe organisaties als de Informatie Beheer Groep, en recentelijk onderzocht hij voor de provincie Groningen de mogelijkheden voor verbetering van de programmabegroting. Voor deze en andere projecten werd hij onder meer benaderd vanwege zijn uitstekende reputatie als deskundige op het gebied van management accounting van overheids- en non-profit-organisaties. Die reputatie is mede ontstaan door zijn regelmatig optreden tijdens congressen en praktijkcursussen en de vele publicaties in vakbladen. Met zijn onderzoek en publicaties over de innovatieve ontwikkelingen in de publieke sector leverde hij internationaal een grote bijdrage aan het vakgebied van management accounting in de publieke sector. Van Helden heeft daarbij een uitstekend internationaal netwerk.

Van Helden leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de vakgroep accounting en schonk veel aandacht aan het versterken van de wetenschappelijke kwaliteit en reputatie ervan. Door zijn grote inzet is de internationale positie en gerichtheid van de vakgroep sterk gegroeid. Op het gebied van onderwijs wist hij collega’s te stimuleren tot regelmatige vernieuwing en kwaliteitsverhoging. Zelf gaf hij daarbij vaak het goede voorbeeld.

Van Helden leverde tevens gedurende meer dan 25 jaar een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Faculteit der Economische Wetenschappen. Hij was vice-decaan van 2001 tot 2005 en nauw betrokken bij de voorbereiding van de fusie met de Faculteit Bedrijfskunde. Daarbij trad hij zeer stimulerend en probleemoplossend op. Naar studenten en promovendi toe is Van Helden altijd zeer betrokken, meedenkend, stimulerend en geduldig. Hij toont een grote inzet om goed onderwijs te geven en complexe problemen op een rustige en duidelijke manier uit te leggen. Dit blijkt ook uit de zeer goede waarderingen die hij in onderwijsevaluaties altijd van studenten krijgt.

Niet alleen op zijn vakgebied profileerde Van Helden zich. Hij is dertien jaar actief geweest in de provinciale politiek in Groningen. Eerst als Statenlid en van 1982 - 1991 als gedeputeerde, op het gebied van Financiën en Beheer. Hij was recht door zee en een harde werker, die bekend stond om zijn gedegen kennis en eerlijkheid. Ook elders toonde Van Helden zijn maatschappelijke betrokkenheid, via bestuurlijke functies bij onder meer het Energiebedrijf Groningen en Drenthe, de Provinciale Bibliotheekcentrale en de stichting NOVO, die huisvesting en dagbesteding van verstandelijk gehandicapten verzorgt.

Jan van Helden wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Prof.dr.mr. C.A. de Kam

Flip de Kam (Sassenheim, 1946), hoogleraar Economie van de Publieke Sector, begon zijn carrière als adjunct-inspecteur van ’s Rijks Belastingen. Vervolgens werkte hij als wetenschappelijk medewerker bij de universiteiten van Amsterdam en Leiden, als afdelingshoofd bij het Sociaal en Cultureel Planbureau in Rijswijk en bij de OECD. In de jaren 70 was hij fractiemedewerker van de PvdA en lid van de Tweede Kamer (1977-1978). De Kam maakte tijdens zijn loopbaan deel uit van talloze raden en adviescommissies, met name op het gebied van belastingherziening en overheiduitgaven. Naast een groot aantal wetenschappelijke artikelen en boeken, waaronder het standaardwerk ‘Overheidsfinanciën’, schreef hij meer dan 600 columns en krantenartikelen.

De Kam heeft zich altijd zeer ingespannen om wetenschappelijke inzichten ook voor een groot publiek in eenvoudige taal helder uit te leggen. Hij heeft een grote hoeveelheid boeken geschreven waarin de ingewikkelde vraagstukken van de Economie van de Publieke Sector op zeer toegankelijke wijze worden besproken. Zijn meest recente boeken zijn: Polderlasten (2006), Wie betaalt de staat (2007) en Sociale zekerheid: twee toekomstbeelden (2007). De Kam wordt alom geprezen voor de tomeloze energie waarmee hij zich heeft ingezet voor de publieke zaak en voor zijn speciale aandacht voor de minder bedeelden in de samenleving. Hij wordt geroemd om zijn scherpe geest, educatieve gaven en intellectuele pen.

De Kam was tijdens de afgelopen twintig jaar van zijn hoogleraarschap aan de Groningse universiteit een zeer betrokken docent en een actieve, vernieuwende onderzoeker. De Kam is nog steeds zeer actief als onderzoeker, met speciale focus op de relatie tussen wetenschap en economische politiek. Zijn onderzoek richt zich steeds op vraagstukken met een grote maatschappelijke relevantie.

Voor zijn medewerkers was De Kam een inspirerende leidinggevende met een zeer grote inzet en betrokkenheid, die prestaties verwacht en stimuleert tot goede prestaties, maar die daarnaast geïnteresseerd is in het wel en wee van de medewerkers en voor hen als ‘praatpaal’ fungeert, omdat hij vrijwel altijd een luisterend oor heeft als medewerkers bepaalde vragen of problemen hebben, of plannen willen bespreken.

De Kam liet ook via de media zeer regelmatig zijn licht schijnen op actuele vraagstukken van economische politiek. Momenteel is hij als columnist van het economiekatern verbonden aan NRC-Handelsblad. Zijn grote kracht schuilt, zowel in de krant als in de collegezaal, in het in heldere taal duidelijk uitleg geven over ingewikkelde economische vraagstukken. De Kam is een onafhankelijk en kritisch denker, die het publieke belang altijd centraal stelt. Hij heeft een grote liefde voor het vakgebied en hij weet die hartstocht met veel succes over te brengen aan zijn studenten en promovendi.

Flip de Kam wordt Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:53
printView this page in: English

Meer nieuws