Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Einde kredietcrisis in zicht

Bedrijven moeten beter inspelen op de huidige kredietcrisis
08 april 2009

Afgelopen week hebben zeventig managers uit het Nederlandse bedrijfsleven dit seminar gevolgd, dat is georganiseerd door het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen. Financiële instellingen en diverse andere bedrijven hebben hier hun licht opgestoken over de kredietcrisis, wanneer deze waarschijnlijk eindigt en hoe zij beter op de bijbehorende economische ontwikkelingen kunnen inspelen.

Economische crises zijn tijdelijk

Elmer Sterken
Elmer Sterken

Prof. dr. Elmer Sterken is decaan van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde en specialist op het gebied van economische crises. Sterken: “de huidige kredietcrisis is een combinatie van verschillende crisistypen: een bankencrisis, een huizenmarktbubbel in de Verenigde Staten en mogelijk ook een valutacrisis voor sommige landen”.

Bankencrises duren gemiddeld drie tot vier jaar voordat ze zijn hersteld; valutacrises twee jaar en bubbels zorgen meestal voor een langdurige vertraging van de economische groei. Op basis van lessen uit het verleden kunnen we afleiden dat we momenteel in de buurt van het dieptepunt van de crisis zitten. Dus over 2009 verwachten we een duidelijke economische teruggang, terwijl het jaar 2010 waarschijnlijk weer groei zal laten zien. Het economisch herstel zal mogelijk een V of een W vorm aannemen. Daarmee komt het einde van de crisis in zicht.

Overigens maakt Sterken nog wel een belangrijke kanttekening: “centrale banken hebben de balans verlengd en geld in de banken gepompt, hetgeen een verhoogd inflatierisico met zich mee brengt”. Dit inflatierisico zal de economische groei op langere termijn kunnen bedreigen.

Zijn collega-spreker, Mr. Frederik de Nerée tot Babberich van Goldman Sachs, heeft de kredietcrisis vanuit deze Amerikaanse bank meegemaakt en vertelt dat het ergste achter de rug lijkt te zijn.

Bedrijven moeten anticyclisch werken

Peter Leeflang
Peter Leeflang

“In de huidige crisistijd worden veel bedrijven met verkoopdalingen geconfronteerd,” vervolgt Prof. dr. Peter Leeflang van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen. Duurzame consumptiegoederen worden naar verwachting het hardst getroffen, zoals huizen- en autoverkopen. In de Verenigde Staten zijn de autoverkopen over 2008 teruggevallen naar het niveau van 1982.

Drs. Peter Breet van Pon Automotive (importeur van Volkswagen, Audi, Porsche, Seat en Skoda) erkent dat ook in Nederland de autoverkopen duidelijk dalende zijn. Echter, zijn bedrijf heeft ervoor gekozen om anticyclisch te investeren in deze moeilijke tijden. Dus wordt extra geld vrijgemaakt voor promoties en worden medewerkers bijgeschoold om in tijden waarin de concurrentie het moeilijk heeft toch te scoren.
Professor Leeflang vult aan: “Veel managers doen niet wat ze zeggen. Reclame wordt gezien als een uitgave, niet als een investering, terwijl dat laatste belangrijker is.” Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk, dat het verstandiger is voor bedrijven om te blijven investeren. Daarmee kunnen ze marktaandeel behouden of zelfs winnen in crisistijden. Tevens blijkt uit wetenschappelijke onderzoek dat prijspromoties niet goed werken. Want bedrijven die grote kortingen geven, verlagen daarmee de winstgevendheid, hetgeen een bedreiging vormt voor de continuïteit van de onderneming. Veel beter is het om de kwaliteit te verbeteren door middel van investeringen in innovaties. Daarmee kan de prijs-kwaliteitverhouding van producten of diensten worden verbeterd.

Drs. Jelle Bouma, managing director van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen vult aan: “Bedrijven moeten anticyclisch werken, dus in goede jaren reserves kweken waarmee ze in slechte jaren extra kunnen investeren. Maar helaas doen de meeste bedrijven dit precies andersom en dan gaat het fout.”

Meer informatie:

Drs. Jelle T. Bouma, managing director van het Customer Insights Center,tel. 050- 363 7065, e-mail: j.t.bouma@rug.nl

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:53

Meer nieuws