Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Benoeming mr. M. Otte tot bijzonder hoogleraar Organisatie van de rechtspraak

24 maart 2009
Per 1 april a.s. wordt mr. M. Otte namens de Stichting ter bevordering van onderzoek en onderwijs in de strafrechtswetenschappen benoemd als bijzonder hoogleraar organisatie van de rechtspraak. De bijzondere leerstoel is ingesteld op initiatief van de Raad voor de rechtspraak. De heer Otte zal werkzaam zijn bij de vakgroep strafrecht en criminologie.
Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:14

Meer nieuws