Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Proefschrift: Onderzoek naar transitie-economie China

18 maart 2009

In zijn onderzoek heeft Chaohong Zhou onderwerpen uit de organisatie-ecologie theoretisch geëxplorereerd door middel van kruisbestuiving met andere (sub)disciplines, en de hieruit volgende hypothesen empirisch getoetst via de analyse van gegevens van bedrijfstakken in de Chinese transitie-economie.

De analyses zijn gericht op de impact van veranderingen in de omgeving op de levensvatbaarheid van twee belangrijke organisatievormen: de dominante ‘generalisten’, die het centrum van een markt bedienen en die worden gelegitimeerd door de hoofdstroom in de institutionele omgeving, en de ondergeschikte ‘specialisten’, die in de periferie van een markt opereren en die worden geconfronteerd met institutionele belemmeringen.

Allereerst worden theoretische proposities afgeleid op basis van een tweetal argumenten. Het eerste argument is dat veranderingen in de institutionele omgeving een effect hebben op toe- en uittreding van organisatievormen via de beïnvloeding van concurrentievoordelen en -gedragingen. Het tweede argument is dat directe concurrentie expliciet moet worden gemodelleerd omdat daarmee een kracht onder de loep wordt genomen die complementair is aan de indirecte concurrentie die centraal staat in de organisatie-ecologie.

In het verlengde hiervan analyseert Zhou de vier volgende kwesties: hoe beïnvloeden veranderingen in de omgeving de levensvatbaarheid van generalistische en specialistische organisatievormen die actief zijn in het kapitalistische marktsysteem via wijzigingen in directe concurrentie?; wat is het effect van (directe en indirecte) concurrentie en bronnenbeperkingen op de levensvatbaarheid van private en staatsbedrijven in China - een economie in transitie van een planningsysteem naar een marktregime?; hoe werken institutionele en ecologische processen samen om de evolutie van buitenlandse ondernemingen in deze transitie-economie te bepalen?; en wat zijn de prestatie-implicaties van de ecologie-strategiefit op bedrijfsniveau in China?

De resultaten laten zien dat de dynamiek van organisatielevensvatbaarheid gerelateerd is aan een reeks kenmerken van organisaties en hun omgevingen: bronnenruimte, schaalvoordelen, institutionele belemmeringen, marktconcentratie en organisatiekarakteristieken.

Curriculum vitae
Chaohong Zhou (China, 1965) verrichtte zijn onderzoek bij de afdeling International Economics and Business, aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, met een Ubbo Emmius beurs van de RUG. Hij promoveert op 26 maart 2009  (16.15 uur) bij prof.dr. A. van Witteloostuijn. De titel van het proefschrift is: Dynamics of organizational viability: new perspectives and evidence from China. Zhou werkt nu als postdoc onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:53
printView this page in: English

Meer nieuws