Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Prof.mr. Leon Verstappen Mr. van de dag

27 februari 2009

Mr. van de dag is prof. mr. Leon Verstappen, decaan van de juridische faculteit van de Universiteit van Groningen en verbonden aan Hekkelman Advocaten & Notarissen . Verstappen is onlangs uitgeroepen tot Gouden Peer Notarieel recht 2009. Een uitgebreid interview met Gouden Peer Verstappen is te lezen in Mr. magazine, dat vrijdag is verschenen.

Was u verrast door uw uitverkiezing?

Ja, dat wel. Ik dacht dat mijn promotor, Martin-Jan van Mourik, zou winnen. Toen men mij benaderde voor deze beauty contest dacht ik: jawel hoor, ook notarieel recht moet eraan geloven. Met gemengde gevoelens heb ik het lijstje ingevuld (niet op mezelf gestemd!). Het is altijd maar de vraag aan de hand van welke criteria je wordt beoordeeld en of de beoordelaars een goede vergelijking kunnen maken. Maar de peers kennen elkaar doorgaans goed, zeker in het notariële recht. Die wereld is vrij klein. Natuurlijk vind je het fijn als je als de beste notariële jurist van Nederland uit de bus komt.

Verwacht u nu een plotselinge loopbaanverandering?

Nee, ik heb al een mooie baan aan een fantastische rechtenfaculteit met veel uitdaging en afwisseling. Ik ben tevreden.

U bent naast uw decaanschap ook notaris. Is dit voor u de ideale combinatie?

Correctie: ik ben kandidaat-notaris, meer notariële jurist. Volledig notaris zijn is niet mogelijk naast de vrij zware baan als decaan van een rechtenfaculteit. Ik maak op mijn kantoor Hekkelman Advocaten & Notarissen modellen. Het is ideaal om met die twee banen theorie en praktijk te kunnen combineren. Ik maak het te behandelen model en daarover wordt flink gediscussieerd. Zij sparen mij niet met kritiek en ik hen evenmin. Een goed model moet bestand zijn tegen kritiek vanuit zowel de wetenschap als de rechtspraktijk. Het is heerlijk om die discussies mee te maken.

Wat zou u in het notarieel recht willen veranderen?

De perceptie bij de gewone man of vrouw in de straat van (het werk van) de notaris. Als er een juridische dienstverlener is die bijdraagt aan het goed verlopen van het rechtsverkeer dan is het wel de notaris. Dat wordt nogal eens miskend. Natuurlijk, ook bij notarissen gaat wel eens wat mis, evenals dat ook het geval is in de advocatuur en de rechterlijke macht. Maar het rechtsverkeer in registergoederen is in Nederland met de inschakeling van de notaris in vergelijking met andere landen uitstekend geregeld tegen een heel aanvaardbare kostprijs. Het systeem van boedelafwikkeling is in Nederland informeel en zeker na de invoering van het nieuwe erfrecht ook goed geregeld. Ook in het ondernemingsrecht doen notarissen goed werk. Zonder de notaris bleef er heel wat verborgen voor de overheid. Jammer is dat de gewone burger dit niet goed kan zien en soms alleen afgaat op incidenten en het vermeende grote inkomen van de notaris. Exorbitante salarissen komen overigens tegenwoordig in het notariaat niet meer voor. Jammer dat de overheid de bijzondere positie onvoldoende recht doet door keer op keer te hameren op marktwerking in het notariaat. Marktwerking is niet doel in zich. De notaris is voor de (handhaving van de) civielrechtelijke rechtsorde in ons land van uitermate groot belang. Dat publieke doel is van hogere orde dan marktwerking.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Twee waarheden: dat recht een in tijd en plaats bepaalde grootheid is en dat alles relatief is.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Naast art. 3:194 lid 2 BW, de art. 6:2 BW (redelijkheid en billijkheid) en 3:13 BW (misbruik van bevoegdheid). Beide bepalingen leren ons dat aan de uitoefening van rechten en bevoegdheden grenzen zijn gesteld.

Welk wetsartikel het slechtst?

Ik ken geen slechte wetsartikelen. Er zit overal wel een verhaal achter.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Naast mijn promotie, de oratie. Ik ben relatief jong benoemd, 33 jaar. Ik pleeg zoveel mogelijk gebeurtenissen in het leven te vieren. Het was toen heel fijn om te zien dat iedereen naar Groningen kwam en dat de aula helemaal vol zat. Mijn ouders komen uit een eenvoudig milieu en voor hen was dit een enorme gebeurtenis. Ik weet nog dat twee van mijn tantes voor de grap zelf in een toga kropen. Omdat ze vrij klein en mollig zijn verzopen ze helemaal in de toga. Dat was een nogal potsierlijk gezicht. Wat waren ze allemaal trots. Dat deed mij ook goed.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

www.rechtspraak.nl vanwege de jurisprudentie en https://login.notaris.nl/notarisnet (het intranet van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) vanwege de informatie over het notariaat.

Welk boek las u het laatst?

Peter Ho, Dat is Chinees voor mij . Het is een boek waarin je op een heel aardige manier wordt vertrouwd gemaakt met de Chinese maatschappij en cultuur.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Ik ga ervan uit dat ik dan de cel in moet. Als dat voor langere tijd is, dan zou het plezierig zijn als de kamergenoot onderhoudend of interessant is om gesprekken mee te voeren. Het zouden dan gesprekken moeten zijn die je doen vergeten dat je in een cel zit. Sterker, die maken dat je eigenlijk nog wel langer zou willen blijven zitten. Dan denk ik aan kamergenoten als Koningin Beatrix, Paul de Leeuw, Paus Benedictus, Martin Luther King, Albert Einstein, Karel V, Leonardo da Vinci, Hugo de Groot, Marco Polo, Jezus, Allah en zijn profeet Mohamed, Confucius en meer van dat soort lieden. Daarentegen zou ik onmiddellijk een gat gaan graven en pogen uit te breken als ik de cel zou moeten delen met Adje of Rex Gildo, Sam Klepper of Willem Holleeder, Mladic of Karadzic, Kim Yong-Il of Mugabe, Adolf Hitler of Saddam Hussein, Satan of de duivel.

Laatst gewijzigd:22 januari 2024 09:40

Meer nieuws

 • 05 juni 2024

  Onderzoekers Faculteit Rechtsgeleerdheid lanceren nieuwe website over demonstratierecht

  De onderzoekers willen met dit initiatief  voorzien in de groeiende informatiebehoefte over het demonstratierecht. De website bestaat uit een uitgebreide lijst van antwoorden op veelgestelde vragen, een kennisbank met de meest recente rechtspraak...

 • 12 januari 2024

  Leon Verstappen gedecoreerd tijdens jubileumcongres

  Leon Verstappen (Meijel, 1965), hoogleraar Notarieel Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdag 12 januari verrast met een Koninklijke Onderscheiding in de categorie Officier in de Orde van Oranje Nassau...

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...