Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Wijziging naam bacheloropleidingen Nederlands Recht en Law in Europe

30 januari 2009

Met ingang van 1 september 2009 wordt de naam van twee bacheloropleidingen gewijzigd:

 • Nederlands Recht wordt: Rechtsgeleerdheid
 • Law in Europe wordt:      European Law School

Deze wijzigingen zijn het gevolg van de invoering van het voorstel van de Commissie Reductie Aanbod Bacheloropleidingen, een commissie van het Ministerie vanOC&W en de VSNU die tot doel had het aanbod van bacheloropleidingen eenvoudiger en transparanter te maken.

 

De invoering van de nieuwe namen kent geen overgangsperiode voor zittende studenten: studenten die zich in september 2009 opnieuw inschrijven worden ingeschreven onder de nieuwe naam. Ook op de bullen die vanaf september 2009 worden afgegeven, wordt de nieuwe naam gebruikt.

 

De verplichting om de naam te wijzigingen heeft alleen betrekking op de bacheloropleidingen. Voor de masteropleidingen is die verplichting er niet en kan een instelling zelf kiezen. Het faculteitsbestuur heeft voor de masteropleidingen de volgende keuze gemaakt:

 • Nederlands Recht blijft: Nederlands Recht

 • Law in Europe wordt:    European Law School

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:14

Meer nieuws

 • 23 november 2023

  Invitation to join the 'Applied AI' community

  The remarkable progress in artificial intelligence (AI) is transcending boundaries and finding invaluable applications across diverse academic disciplines. Recognizing the transformative potential of AI, we are proud to introduce the new theme,...

 • 28 augustus 2023

  Liekuut | Herzie het rampen- en noodrecht ingrijpend vóór de volgende crisis

  Mr. Adriaan J. Wierenga bepleit een grondige herziening en versimpeling van het staatsnoodrecht vóórdat de volgende crisis zich aandient. Een goede wet kan levensreddend zijn.

 • 20 juni 2023

  Recht op een gezonde mond

  Dominique Mollet, promovendus Gezondheidsrecht, wil dat er door juridisch onderzoek meer aandacht komt voor mondgezondheid. Hiervoor werkt ze onder andere samen met de Aletta Jacobs School of Public Health.