Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Wijziging naam bacheloropleidingen Nederlands Recht en Law in Europe

30 januari 2009

Met ingang van 1 september 2009 wordt de naam van twee bacheloropleidingen gewijzigd:

 • Nederlands Recht wordt: Rechtsgeleerdheid
 • Law in Europe wordt:      European Law School

Deze wijzigingen zijn het gevolg van de invoering van het voorstel van de Commissie Reductie Aanbod Bacheloropleidingen, een commissie van het Ministerie vanOC&W en de VSNU die tot doel had het aanbod van bacheloropleidingen eenvoudiger en transparanter te maken.

De invoering van de nieuwe namen kent geen overgangsperiode voor zittende studenten: studenten die zich in september 2009 opnieuw inschrijven worden ingeschreven onder de nieuwe naam. Ook op de bullen die vanaf september 2009 worden afgegeven, wordt de nieuwe naam gebruikt.

De verplichting om de naam te wijzigingen heeft alleen betrekking op de bacheloropleidingen. Voor de masteropleidingen is die verplichting er niet en kan een instelling zelf kiezen. Het faculteitsbestuur heeft voor de masteropleidingen de volgende keuze gemaakt:

 • Nederlands Recht blijft: Nederlands Recht

 • Law in Europe wordt:    European Law School

Laatst gewijzigd:22 januari 2024 09:43

Meer nieuws

 • 12 januari 2024

  Leon Verstappen gedecoreerd tijdens jubileumcongres

  Leon Verstappen (Meijel, 1965), hoogleraar Notarieel Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdag 12 januari verrast met een Koninklijke Onderscheiding in de categorie Officier in de Orde van Oranje Nassau...

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 05 december 2023

  Botsende mensenrechten: hoever mogen demonstranten gaan?

  Snelwegblokkades, anti-abortusdemonstranten en fakkelzwaaiers bij politici thuis. Het recht om te demonstreren is een groot goed, maar soms schuurt het met andere mensenrechten. Noor Swart onderzoekt voor haar proefschrift het Nederlandse...