Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

PhD thesis: Kapitaal, productiviteit en economische groei

27 november 2008
Abdul Erumban
Abdul Erumban

Abdul Erumban onderzocht verschillende aspecten van het meten van geaggregeerd kapitaalgebruik en de implicaties voor het analyseren van de bronnen van economische groei. Hij keek vooral naar de gevoeligheid van de schattingen voor kapitaal en multi-factor productiviteit (MFP) voor alternatieve aannames. Daarnaast onderzocht Erumban de bronnen van economische groei en verschillen in groei en technologieadoptie tussen landen gedurende de laatste dertig jaar.

De gevoeligheidsanalyse laat zien dat het belangrijk is om de heterogeniteit van kapitaalgoederen mee te nemen in het meten van geaggregeerd kapitaalgebruik. Als dit wordt genegeerd, worden de bijdrage van kapitaal en MFP aan groei verkeerd gemeten. Een analyse van de levensduur van kapitaalgoederen laat zien dat het belangrijk is dat er betere schattingen komen voor de verschillen in levensduur en depreciatie van kapitaal tussen landen.

Erumban toont tevens aan dat kapitaalinvesteringen en het afdanken van kapitaal endogene beslissingen zijn voor bedrijven, welke bepaald worden door innovatie, de technologische vereisten van het bedrijf en de veroudering van kapitaal. Een analyse van groeiverschillen tussen landen suggereert dat verschillen in MFP de belangrijkste oorzaak zijn van divergentie in groei, daarmee implicerend dat arme landen geen hogere groei kunnen bereiken zonder de adoptie van betere technologieën. Echter, aangezien de bestaande bevindingen suggereren dat ‘frontiertechnologieën’ in toenemende mate kapitaalintensief zijn, is ook een toename in kapitaalaccumulatie noodzakelijk om productiviteitsgroei en economische groei te bewerkstelligen.

Ten slotte suggereert een analyse van verschillen tussen landen in de diffusie van technologie dat culturele beperkingen gedeeltelijk de verschillen in productiviteit tussen landen verklaren, aangezien ze de snelheid waarmee de diffusie van technologie binnen een land plaatsvindt beïnvloeden.

Curriculum vitae

Abdul Erumban (India, 1975) studeerde Development Economics in India. Hij verrichtte zijn onderzoek bij Research School SOM van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, en bij het Groningen Growth and Development Centre. Hij promoveert op 4 december 2008 (16.15uur) tot doctor in de economie en bedrijfskunde bij prof. H.H. van Ark en prof. M.P. Timmer. de titel van het proefschrift is: Measurement and analysis of capital, productivity and economic growth.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:52

Meer nieuws