Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

'Sociale voetafdruk': nieuw instrument voor meten van sociale duurzaamheidsprestaties

11 november 2008

Steeds meer bedrijven publiceren jaarlijks een rapport over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid. Maar de methoden en technieken om deze duurzaamheid betrouwbaar te meten, staan nog in de kinderschoenen. De ‘ecologische voetafdruk’ is een inmiddels bekend middel, dat echter maar een deel van de duurzaamheidsprestatie meet. Een goede manier om de sociale duurzaamheid van het functioneren van een organisatie uit te drukken is er echter niet. In zijn proefschrift doet Mark McElroy een voorstel voor een methode waarmee deze ‘sociale voetafdruk’ van organisaties gemeten kan worden: de Social Footprint Method (SFM).

Sustainability seminar FEB
Op donderdag 20 november (de dag van zijn promotie) spreekt McElroy ook op het symposium ‘Determining and Measuring Sustainability’ aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.
Meer informatie

Impact van een organisatie
McElroy introduceert in zijn proefschrift een meetmodel: het duurzaamheidsquotiënt. Dit is een wiskundig construct dat de impact van een organisatie uitdrukt op verscheidene kapitalen die benodigd zijn voor menselijk welbevinden, met daarbij normatieve uitspraken over wat deze impacts zouden moeten zijn.

Verder maakt McElroy op twee manieren een onderscheid tussen bestaande meetinstrumenten voor ecologische duurzaamheid, zoals de ecologische voetafdruk methode (EFM), en de SFM. Ten eerste betreft dit het verschil in kapitaal. Waar EFM is gericht op natuurlijk kapitaal, is SFM gericht op menselijk, sociaal en geconstrueerd kapitaal, door McElroy aangeduid met de term antrokapitaal (door mensen gemaakt kapitaal). In de tweede plaats maakt McElroy verschil ten aanzien van het algemene criterium om duurzaamheid te bepalen in maatschappelijke versus ecologische quotiënten. In het laatste geval betreft dit een criterium van het type ‘niet-overschrijden’, aangezien natuurlijk kapitaal beperkt te gebruiken is en in beperkte hoeveelheden beschikbaar is. Voor maatschappelijke quotiënten geldt het tegenovergestelde. Dit is een criterium van het type ‘niet-minder-dan’. Antrokapitaal is immers antropogeen en kan bijna altijd vermeerderd worden.

Meten sociale duurzaamheidsprestatie
Door het onderscheiden van de algemene epistemologische en kapitaalgebaseerde elementen van duurzaamheidsmeting, slaagt McElroy erin een kwantitatieve maat voor het meten van sociale duurzaamheidsprestatie van organisaties te realiseren.

Curriculum vitae
Mark McElroy (USA, 1955) is executive director aan het Center for Sustainable Innovation in de Verenigde Staten. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. M.W. McElroy promoveert op 20 November (16.15 uur) bij prof.dr. R.J. Jorna en prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen. De titel van het proefschrift is: Social footprints. Measuring the social sustainability performance of organizations.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:52
printView this page in: English

Meer nieuws