Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

SRG looft facultaire scriptieprijs uit: € 450.

26 september 2008

De Stichting Rechtsgeleerdheid Groningen (SRG) is sinds haar oprichting in 1988 nauw gelieerd aan de Faculteit Rechten. Zoals in de statuten van de Stichting wordt vermeld, heeft zij ten doel: “ Het bevorderen van wetenschappelijke activiteiten van en door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen”.

In het kader van haar doelstelling looft de Stichting Rechtsgeleerdheid Groningen een scriptieprijs uit voor een juridische master- of doctoraalscriptie, die geschreven en beoordeeld is gedurende het academisch jaar 2008-2009.

De scripties die voor deze prijs in aanmerking komen worden door de juryleden beoord eeld op de volgende criteria:

 • Een vraagstelling die zich richt op een belangrijke ontwikkeling in het recht
 • Een duidelijke uiteenzetting van de keuze van de bronnen die werden geraadpleegd en van de vergelijkingen die werden gemaakt
 • Een consistente argumentatie
 • Respect voor de lezer, blijkend uit een plezierige vormgeving en een zorgvuldig gebruik van de Nederlandse taal

De winna(a)r(es) ontvangt een vrij te besteden geldbedrag van € 450.

De jury bestaat uit de volgende leden van het Stichtingsbestuur:

1.  Prof. mr. Fokko Oldenhuis (voorzitter) (Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht)

2.  Dr. Michiel Herweijer (Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde)

3.  Mr. Nico Schutte (Vakgroep Fiscaal Recht)

 

Tijdpad

 • Uitsluitend scripties die tussen 1 september 2008 en 31 augustus 2009 zijn afgerond (d.w.z. ingeleverd bij de scriptiebegeleider en door deze beoordeeld) komen in aanmerking.
 • 31 augustus 2009: sluitingsdatum inzending van een papieren versie en een digitale versie van de scriptie en van een Progress-print met het scriptiecijfer. De digitale versie mailen naar Dr. Michiel Herweijer (M.Herweijer rug.nl ).
 • 1 oktober 2009: De inzenders ontvangen via de mail bericht over de wijze van bekendmaken van de uitslag.

Spelregels

 • Uitsluitend scripties, die door de scriptiebegeleider beoordeeld zijn met tenminste een 7 kunnen meedingen.
 • Bij de digitale inzending vermelden de deelnemers studentnummer, naam, adres en telefoonnummer, alsmede de naam en het telefoonnummer van de scriptiebegeleider. De digitale inzending verloopt via het prive mailadres (svp niet het student-mailadres gebruiken omdat deze wordt opgeheven na beeindiging van de studie).
 • De deelnemers geven de juryleden toestemming om het advies van hun scriptiebegeleiders in te winnen.
 • Het staat de juryleden vrij de omstandigheden en de antecedenten van de deelnemers mee te wegen .
 • De jury heeft het recht een eervolle vermelding toe kennen aan een scriptie die niet in aanmerking komt voor de scriptieprijs.
 • De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen te besluiten om geen prijswinnaar aan te wijzen.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

In alle gevallen waarin deze spelregels niet voorzien, beslist de voorzitter van de jury.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:12

Meer nieuws