Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Miljoenensubsidie voor innovatief gasonderzoek (GrASp)

26 september 2008

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft op 23 september 2008 positief geadviseerd over een omvangrijke bijdrage aan het Gas research And Sustainability program (zie: EDGaR). GrASp is een nationaal consortium onder de aanvoering van het Energy Delta Research Centre van de Rijksuniversiteit Groningen. Het bundelt de in Nederland aanwezige kennis en kunde op gasgebied om samen te werken aan een duurzame energietoekomst. GrASp heeft de ambitie een internationaal centre of excellence te worden op gebied van gas en duurzaamheid.

Het gaat om een bedrag van tien miljoen euro uit het Europese fonds EFRO. Daarnaast staat de Provincie Groningen garant voor twee miljoen euro en wordt het Rijk gevraagd nog eens tien miljoen euro bij te dragen.
 

Grootste programma

In GrASp werken samen NV Nederlandse Gasunie, Kiwa Gastec, Netwerkbedrijven Essent, Nuon en Eneco, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Technische Universiteit Delft en het nationaal Energieonderzoek Centrum ECN uit Petten. Deze partners hebben een innovatief programma opgesteld waarin ze zelf 22 miljoen euro investeren. Met in totaal 22 miljoen euro subsidie erbij ontstaat het grootste programma van op duurzaamheid gericht gasonderzoek binnen Europa.

Van gas naar duurzaam

De aandacht voor duurzame energie (zoals zon, wind, waterstof, biomassa) is tot dusver nauwelijks gecombineerd met de gaskennis die in Nederland beschikbaar is. GrASp koppelt deze twee werelden van gas en duurzame energie om zo te werken aan nieuwe, op gas gebaseerde plannen richting een duurzame energietoekomst. De drie hoofdthema’s zijn:

 

  • Van mono- naar multigas. Door de komst van nieuwe  aardgaskwaliteiten, ‘groene’ gassen, waterstof, synthetische gassen, gasmengsels en forse CO2-stromen, verdwijnt de klassieke mono- gaswereld. Die maakt  plaats voor een Multi-gaswereld.
  • Toekomstvaste energiesystemen. De ontwikkeling en verduurzaming van gas- en elektriciteits-systemen is tot dusver gescheiden. GrASp zal werken aan een slimme koppeling tussen de twee werelden van gas en stroom om zo een hogere efficiency van het totale energiesysteem mogelijk te maken. Dat leidt ook tot betere benutting van vormen van duurzame energie die op moeilijk voorspelbare momenten stroom leveren zoals zon en wind.
  • Veranderende gasmarkten. Bij dit derde thema staat internationalisering centraal. Noodzakelijk, want er komt steeds meer aandacht voor de afhankelijkheid van het buitenland,  de internationale werking van gasmarkten en leveringszekerheid. Bovendien wil GrASp de in Nederland te ontwikkelen  innovatie van begin af aan  in een internationale context plaatsen, ook met het oog op nieuwe exportkansen. 
.
.


Extra werkgelegenheid

De optelsom van alle door GrASp verworven kennis op gebied van technologie en van beleid en regelgeving leidt tot nieuwe ideeën en plannen om onze energievoorziening stabiel, duurzaam en economisch vitaal te maken en te houden.
Doel van het programma GrASp is om per 1 januari 2009 met de daadwerkelijke researchactiviteiten te starten. Het zal Nederland, en in het bijzonder het Noorden, extra werkgelegenheid opleveren, een impuls opleveren voor het hoger onderwijs en industriële R&D en internationale zichtbaarheid versterken door tal van bijeenkomsten van wetenschappers en technici van bedrijven en kennisinstellingen.

Informatie
-Bert Wiersema (Zakelijk directeur EDReC)
-Catrinus Jepma (Wetenschappelijk directeur EDReC)

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:52

Meer nieuws