Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Landgebruik en conflicten in Niger Delta (Mali) onderzocht

04 september 2008
Niger River Delta
Niger River Delta

Daniel Kaboré onderzocht het beheer van natuurlijke hulpbronnen in het gebied van de Niger Delta in Mali. Klimaatverandering en menselijke activiteiten hebben geleid tot degradatie van de natuurlijke hulpbronnen, terwijl de bevolkingsdruk steeds toeneemt. Daardoor vindt er een sociale herstructurering plaats: boeren gaan meer vee houden; sommige traditionele veehouders gaan over op landbouwactiviteiten, andere blijven als nomaden met hun vee rondtrekken. De voortdurende druk op het landgebruik leidt vaak tot conflicten.  

Kaboré heeft de mogelijke maatregelen bestudeerd, die Malinese districten kunnen nemen om duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen te koppelen aan armoedebestrijding. Voorbeelden van die maatregelen zijn braakligging van stukken land om de bodemvruchtbaarheid te herstellen, of publieke werken voor de constructie van secundaire wegen of van waterreservoirs.

Bij zijn economische analyse heeft hij vooral gelet op de wisselwerking tussen verschillende belangengroepen (akkerbouwers, akkerbouwers/veehouders, sedentaire veehouders en nomadische veehouders) en op hun inkomensposities. Zijn aanpak was grosso modo als volgt: zoek uit wat de invloed is van de ‘maatregelen’ op de beschikbaarheid van land en arbeidskrachten binnen de commune en ga vervolgens met behulp van modellen na wat hiervan de gevolgen zijn voor de productieactiviteiten en inkomensposities van de verschillende belangengroepen. Kaboré heeft een belangrijk instrumentarium ontwikkeld, waarmee binnen een district de gevolgen van verschillende maatregelen kunnen worden besproken. Het doel daarvan is consensus te bereiken tussen de verschillende belangengroepen.


Curriculum vitae 

Daniel Kaboré (Burkina Faso, 1956) promoveerde op 4 september aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde bij  prof.dr. C. Schweigman en prof.dr. R. Ruben. Zijn promotieonderzoek is een van de resultaten van een langdurige samenwerking tussen onderzoekers van het Centre for Development Studies van deRijksuniversiteit Groningen en universiteiten en onderzoeksinstituten in West-Afrika. De titel van het proefschrift is: Conflicts over land in the Niger River Delta Region of Mali: Exploring the usefulness of SAM and CGE models to study participatory natural resource management in agricultural and pastoral systems.  

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:52
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws