Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Koninklijke Onderscheiding voor Tom Wansbeek, oud-decaan Economie

25 april 2008
Tom Wansbeek
Tom Wansbeek

Tijdens de lintjesregen op vrijdag 25 april 2008 heeft prof.dr. T.J. Wansbeek een Koninklijke Onderscheiding ontvangen op voordracht van de Rijksuniversiteit Groningen. De oud-decaan van de voormalige Faculteit der Economische Wetenschappen is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding is vrijdagochtend uitgereikt door Burgemeester Jacques Wallage op het stadhuis in Groningen.


Tom Wansbeek (Delft, 1947), tot september 2007 decaan van de Faculteit der Economische Wetenschappen, is een zeer betrokken en actieve bestuurder. Belangrijke ontwikkelingen tijdens zijn decana
at waren de groei en bloei van de onderzoekschool SOM , de internationalisering van het onderwijs en de fusie met Bedrijfskunde in september 2007.

Wansbeek was een van de initiatiefnemers van de fusie van de Faculteit Economische Wetenschappen en de Faculteit Bedrijfskunde. Al in een vroeg stadium onderkende hij de noodzaak om de kunstmatige scheiding tussen Bedrijfskunde en Economie weg te nemen. Door de scheiding was in de loop van de tijd ondoelmatige overlap ontstaan in de bezetting van vakgebieden bij beide faculteiten. Het naast elkaar bestaan van verschillende groepen stond volgens Wansbeek het bereiken van de wetenschappelijke top in de weg. Omdat de verhoudingen tussen beide faculteiten moeizaam waren, was fusie echter iets dat lange tijd voor onmogelijk werd gehouden. Mede door de inspanningen van Wansbeek is de eenwording toch werkelijkheid geworden.

Wansbeek ging het debat aan met collega's uit beide faculteiten die sceptisch stonden tegenover deze plannen. Het is zijn verdienste dat het klimaat in de afgelopen jaren verbeterd is. Door steeds een open en zakelijke discussie te voeren over de voor- en nadelen van verdere samenwerking en fusie heeft hij meer draagvlak binnen beide faculteiten kunnen creëren, hetgeen onder de moeilijke omstandigheden een enorme prestatie was.

Kwaliteitsverhoging van onderwijs en onderzoek stonden bij Wansbeek altijdhoog in het vaandel. Tijdens zijn bestuursperiode in Groningen is onderzoekschool SOM geaccrediteerd, zijn meerdere onderzoekprogramma's positief gevisiteerd en heeft zich een groot aantal stafleden gekwalificeerd als internationaal erkend onderzoeker. Bij het onderwijs is een uitgebreid systeem van kwaliteitszorg ingevoerd en werd de internationalisering van het onderwijs doorgevoerd. Het meest in het oog springend daarbij was de introductie van een volledig Engelstalige opleiding onder de naam International Economics and Business. Daarnaast werd de internationale uitwisseling van studenten geïntensiveerd en werd voor diverse masterprogramma’s Engels de voertaal.


Een belangrijk bestuurlijk wapenfeit was de totstandkoming van het double-degree programma met Fudan University in Shanghai, die vrijwel geheel op het conto van Wansbeek is te schrijven. Het idee ontstond tijdens een verkennende reis van het universitaire bestuur naar China en is door Wansbeek voortvarend ter hand genomen. Als co-voorzitter van het “steering committee” heeft Tom Wansbeek ervoor gezorgd dat dit programma in 2006 werd geïmplementeerd en nu jaarlijks vijftien tot twintig zeer goede studenten aanlevert aan de faculteit.


Wansbeek is zelf een uitstekend onderzoeker in de econometrie met een sterke internationale uitstraling. Hij heeft een indrukwekkende lijst van publicaties, waarvan sommige behoren tot de absolute wereldtop. Zijn score op de citatie-index is dan ook uitzonderlijk hoog. Bijdragen van Wansbeek gaan onder andere over methoden voor identificatie van meetfouten en over instrumenten om rekening te houden met ontbrekende waarnemingen.

Wansbeek vond het altijd belangrijk om de faculteit, de universiteit en zonodig heel Nederland op de hoogte te stellen van nieuws vanuit de faculteit Economie. Hij zorgde vrijwel wekelijks voor voeding voor de facultaire website. Nieuws over de faculteit was ook regelmatig terug te vinden in de Universiteitskrant (UK). Van 1996 tot 2003 was Wansbeek voorzitter van het stichtingsbestuur van de UK. Hij vervulde die functie voorbeeldig en wist zijn rol als hoogste baas van de krant altijd feilloos te scheiden van die van hoogleraar en bestuurder. Als uitgever bemoeide hij zich nooit met de inhoudelijke koers van de krant, ook niet als zijn eigen faculteit onder vuur lag.

 

Kenmerkend voor zijn open houding is het buitengewoon positieve oordeel dat toenmalig hoofdredacteur Greta Riemersma bij zijn vertrek van de RUG over Wansbeek velt. Ze schetst hem als een ‘betrokken bestuurder die goed benaderbaar is. Iemand die zelfs als drukbezet Economiedecaan nog zoveel mogelijk zelf zijn telefoon opneemt. Iemand die houdt van tegenspraak en het niet als een nederlaag ziet wanneer hij zijn standpunt moet herzien.’

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:52

Meer nieuws