Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Rob van Haren hoogleraar Productinnovatie en Kennistransfer Agribusiness

04 februari 2008

Per 1 januari 2008 is dr. ir. Rob van Haren benoemd tot hoogleraar Productinnovatie en Kennistransfer Agribusiness bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde. De leerstoel is ingesteld vanwege de centrale rol van Agribusiness in de transitie naar een groene economie en de plaats van Noord-Nederland hierin.  

Productinnovatie en kennistransfer zijn twee sleutelactiviteiten voor vernieuwing van producten en productieketens in bedrijven. Veel kennis voor vernieuwing is beschikbaar binnen en buiten de Agribusiness, ook ten aanzien van duurzaamheid. Voor de transitie naar een groene economie dient deze kennis voor de sector beschikbaar en op maat gemaakt te worden. Tevens is er mondiaal een proces gaande om versneld productinnovaties (zowel binnen een bedrijf als in ketens) ten aanzien van nieuwe producten en processen door te voeren. De leerstoel heeft tot doel, met de Agribusiness als belangrijkste domein, onderliggende bedrijfsinnovatie- en organisatieprocessen te bestuderen en onderzoek te doen mede aan de hand van concrete bedrijfsvoorbeelden. Het onderzoek is gericht op product- en procesinnovatie en de overdacht van kennis in ketens van deze sector. Gegeven het sterke MKB-achtige karakter in de agrarische omgeving, zal ook worden gekeken naar de product- en procesinnovatie in het individuele bedrijf in het landelijk gebied. 

Curriculum vitae

Dr. ir. Rob van Haren (Nijmegen, 1961) studeerde Biologie aan de Landbouw Universiteit Wageningen en promoveerde in 1995 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op een proefschrift over “Application of Dynamic Energy Budgets to xenobiotic kinetics in Mytilus edulis and population dynamics of Globodera pallida.” Hij was tot 2001 werkzaam bij Plant Research International in Wageningen als progammaleider en senior-onderzoeker Agro-Ecologie. Van 2001 tot eind 2007 was hij werkzaam bij AVEBE als onderzoekscoördinator “duurzame keteninnovatie AGROBIOKON”. In het kader van het Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling, NIDO, werkte van Haren tussen 2003 - 2006 samen met de RuG. Rob van Haren is tevens projectdirecteur KiemKracht waar hij namens de akkerbouwsector verantwoordelijk is voor het opstellen van de innovatieagenda 2030 voor de akkerbouw in Nederland en het realiseren van twee grensverleggende innovaties. Kiemkracht is een alliantie van het InnovatieNetwerk en het Hoofdproductschap Akkerbouw.  

Meer informatie:

prof.dr.ir. Rob van Haren, e-mail: R.J.F.van.Haren@rug.nl

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:52
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws