Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Symposium: Noord-Nederlandse zorginnovaties om trots op te zijn

07 december 2007

Sinds de invoering van de marktwerking in de zorg heeft de consument een grotere keuzevrijheid en hebben zorginstellingen en bedrijven nieuwe marktkansen. Op 14 december vindt een nationaal symposium plaats over onder andere actuele zorginnovaties in Noord-Nederland. Sprekers zijn onder meer: Hans Feenstra (De Friesland), Roger van Boxtel (Menzis) en prof. Kees Ahaus (TNO en RUG). Organisatoren zijn het Zorg Innovatie Forum en I2care ('I too care'). I2care is een bedrijfskundig project van de Rijksuniversiteit Groningen rond de toepassing van ICT in de zorg.

Het symposium heeft een nationaal karakter, waarbij het perspectief van de klant centraal staat. De behoefte van de ‘patiënt’ verandert ook door de marktwerking en de vraag is hoe men daar vanuit welzijn en zorg op inspeelt.

Noorden

De zorgsector is van belang voor de ontwikkeling van het Noorden, waar demografische ontwikkelingen kansen bieden voor innovaties. Op het symposium hebben de drie Noordelijke provincies een actieve rol en komen voorbeeldprojecten aan bod. Bijzondere aandacht is er voor welzijn, langer thuis wonen, ontwikkelingen op het gebied van telecare, telemedicine en telemanagementdisease en zorgdomotica (de technologie waarmee alle elektrische toestellen in een woning met elkaar communiceren en zo een hulpmiddel is voor personen met een functiebeperking).

Noordelijke initiatieven

In Groningen is bijvoorbeeld een project gestart waarin patiëntenorganisaties samen met verzekeraars zorg inkopen en in Leeuwarden wordt onderzocht hoe woonoplossingen aantrekkelijk kunnen worden gemaakt voor senioren. Verder heeft de virtuele huisartsenpraktijk van de 'Webdokter' inmiddels goede ervaringen en combineert men in Hoogeveen de maaltijdverstrekking met andere dienstverlening aan huis.

Sprekers

Op het symposium zijn er workshops, een uitgebreide zorgmarkt en lezingen van verschillende sprekers uit het zorgveld. Zo spreekt Kees Ahaus (directeur van TNO Management Consultants en hoogleraar Kwaliteitsmanagement RUG) over 'Kwaliteit en klantwaarden', Roger van Boxtel, voorzitter Raad van Bestuur van Menzis over 'Zorg voor de mens' en Hans Becker, directeur van Humanitas Acropoliscomplexen over 'Trost op zorg'. Dagvoorzitter isHans Feenstra, voorzitter Raad van Bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar.

I2care

I2care is een bedrijfskundig project binnen het RUG-brede ICT platform. De centrale vraag is hoe de zorg efficiënter te maken is met behulp van ICT producten en -diensten. De oplossingen zijn dusdanig dat hulpverleners en patiënten niet te maken krijgen met een wirwar aan techniek. Naast het Kenniscentrum vormt 'Mediplaza' een belangrijk onderdeel van I2care: het is de plek waar prototypes van ICT-oplossingen worden gebouwd, en waar producten worden gedemonstreerd en getest. Overheden, grote en kleinere bedrijven, zorgverzekeraars en thuiszorginstellingen zijn partners van het project.


Noot voor de pers

Voor nadere informatie: John van Meurs, projectleider I2care, 06-532 671 11

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51

Meer nieuws