Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Professor Ahaus voorzitter Centraal College van Deskundigen in de Zorg

08 oktober 2007

Prof.dr.ir. C.T.B. (Kees) Ahaus van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde is de nieuwe voorzitter van het Centraal College van Deskundigen in de Zorg (CCvD-Z). Dat is bekend gemaakt door het bestuur van HKZ, de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

HKZ is een initiatief van patiënten/consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars die gezamenlijk de noodzaak vaststelden van samenhangend kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging in de zorg. HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit genormeerd en toetsbaar wordt, waarbij het Centraal College van Deskundigen - nu onder leiding van Ahaus - adviezen geeft over kwaliteitstoetsing.

Kees Ahaus (1960) is sinds 2004 als hoogleraar Kwaliteitsmanagement verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is een autoriteit op het terrein van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeoordeling. Over deze thema’s zijn tal van boeken en wetenschappelijke publicaties van zijn hand verschenen. “Ahaus sluit op een positief kritische manier aan bij de strategische en inhoudelijke koers die HKZ voor de komende jaren heeft uitgezet”, zegt HKZ-voorzitter Rob Meerhof. “Bovendien is Ahaus in staat om het belang van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeoordeling in de zorg en welzijn uit te dragen en op de kaart te zetten”.

Zorgaanbod verbeteren
De 'Kwaliteitswet Zorginstellingen' verplicht instellingen om 'verantwoorde zorg' te leveren. Het CCvD-Z stelt de certificatie-eisen vast waarmee organisaties in de zorg en welzijn geleverde kwaliteit meetbaar en toetsbaar maken. Zo helpen de eisen instellingen om hun zorgaanbod voortdurend te verbeteren. Het HKZ Harmonisatiemodel is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van het CCvD-Z. Het College stelt per sector de certificatie-eisen vast. Daarnaast ziet zij erop toe dat alle belanghebbenden inbreng hebben bij het tot stand komen van de eisen.

Het CCvD-Z is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie. In het college participeren vertegenwoordigers van de drie partijen: koepels van instellingen/beroepsbeoefenaren; de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en Zorgverzekeraars Nederland. Stichting HKZ biedt de infrastructuur voor het CCvD-Z. Adviseurs van het college zijn vertegenwoordigers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Ministerie van VWS. De voorzitter en de leden van het college zijn benoemd op basis van hun deskundigheid op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51

Meer nieuws

 • 16 april 2018

  Dr. Nancy Kamp-Roelands RA MA van EY nieuwe hoogleraar Accountancy

  Kamp-Roelands beschikt over de unieke combinatie van ervaring met grote (multinationale) ondernemingen, (inter)nationale standaardisering (verslaggeving en controle), academisch onderzoek en een groot netwerk in organisaties op het gebied van duurzame...

 • 12 april 2018

  Two new round tables at 41st International IAEE Energy conference

  The round tables during the 41st International IAEE Energy conference offer a unique opportunity for academics, policy makers, consultants and representatives from energy business to meet and discuss various relevant energy related topics. Lees meer...

 • 10 april 2018

  Campagne energieonderwijs van start: Choose wisely, follow energy

  Deze week lanceren Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de New Energy Coalition (NEC) een gezamenlijke wervingscampagne voor energiestudenten. De campagne wijst studenten op de al aanwezige studieroutes op het gebied van energie...