Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Professor Ahaus voorzitter Centraal College van Deskundigen in de Zorg

08 oktober 2007

Prof.dr.ir. C.T.B. (Kees) Ahaus van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde is de nieuwe voorzitter van het Centraal College van Deskundigen in de Zorg (CCvD-Z). Dat is bekend gemaakt door het bestuur van HKZ, de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

HKZ is een initiatief van patiënten/consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars die gezamenlijk de noodzaak vaststelden van samenhangend kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging in de zorg. HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit genormeerd en toetsbaar wordt, waarbij het Centraal College van Deskundigen - nu onder leiding van Ahaus - adviezen geeft over kwaliteitstoetsing.

Kees Ahaus (1960) is sinds 2004 als hoogleraar Kwaliteitsmanagement verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is een autoriteit op het terrein van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeoordeling. Over deze thema’s zijn tal van boeken en wetenschappelijke publicaties van zijn hand verschenen. “Ahaus sluit op een positief kritische manier aan bij de strategische en inhoudelijke koers die HKZ voor de komende jaren heeft uitgezet”, zegt HKZ-voorzitter Rob Meerhof. “Bovendien is Ahaus in staat om het belang van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeoordeling in de zorg en welzijn uit te dragen en op de kaart te zetten”.

Zorgaanbod verbeteren
De 'Kwaliteitswet Zorginstellingen' verplicht instellingen om 'verantwoorde zorg' te leveren. Het CCvD-Z stelt de certificatie-eisen vast waarmee organisaties in de zorg en welzijn geleverde kwaliteit meetbaar en toetsbaar maken. Zo helpen de eisen instellingen om hun zorgaanbod voortdurend te verbeteren. Het HKZ Harmonisatiemodel is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van het CCvD-Z. Het College stelt per sector de certificatie-eisen vast. Daarnaast ziet zij erop toe dat alle belanghebbenden inbreng hebben bij het tot stand komen van de eisen.

Het CCvD-Z is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie. In het college participeren vertegenwoordigers van de drie partijen: koepels van instellingen/beroepsbeoefenaren; de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en Zorgverzekeraars Nederland. Stichting HKZ biedt de infrastructuur voor het CCvD-Z. Adviseurs van het college zijn vertegenwoordigers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Ministerie van VWS. De voorzitter en de leden van het college zijn benoemd op basis van hun deskundigheid op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51

Meer nieuws

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...

 • 10 januari 2019

  Gemeentelijke woonlasten stijgen fors door hogere afvalstoffenbelasting

  De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar flink meer dan voorgaande jaren. Huurders betalen 5,4 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. De stijging wordt veroorzaakt doordat de landelijke overheid de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt...