Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Professor Ahaus voorzitter Centraal College van Deskundigen in de Zorg

08 oktober 2007

Prof.dr.ir. C.T.B. (Kees) Ahaus van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde is de nieuwe voorzitter van het Centraal College van Deskundigen in de Zorg (CCvD-Z). Dat is bekend gemaakt door het bestuur van HKZ, de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

HKZ is een initiatief van patiënten/consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars die gezamenlijk de noodzaak vaststelden van samenhangend kwaliteitsbeleid en kwaliteitsborging in de zorg. HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit genormeerd en toetsbaar wordt, waarbij het Centraal College van Deskundigen - nu onder leiding van Ahaus - adviezen geeft over kwaliteitstoetsing.

Kees Ahaus (1960) is sinds 2004 als hoogleraar Kwaliteitsmanagement verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is een autoriteit op het terrein van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeoordeling. Over deze thema’s zijn tal van boeken en wetenschappelijke publicaties van zijn hand verschenen. “Ahaus sluit op een positief kritische manier aan bij de strategische en inhoudelijke koers die HKZ voor de komende jaren heeft uitgezet”, zegt HKZ-voorzitter Rob Meerhof. “Bovendien is Ahaus in staat om het belang van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsbeoordeling in de zorg en welzijn uit te dragen en op de kaart te zetten”.

Zorgaanbod verbeteren
De 'Kwaliteitswet Zorginstellingen' verplicht instellingen om 'verantwoorde zorg' te leveren. Het CCvD-Z stelt de certificatie-eisen vast waarmee organisaties in de zorg en welzijn geleverde kwaliteit meetbaar en toetsbaar maken. Zo helpen de eisen instellingen om hun zorgaanbod voortdurend te verbeteren. Het HKZ Harmonisatiemodel is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van het CCvD-Z. Het College stelt per sector de certificatie-eisen vast. Daarnaast ziet zij erop toe dat alle belanghebbenden inbreng hebben bij het tot stand komen van de eisen.

Het CCvD-Z is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie. In het college participeren vertegenwoordigers van de drie partijen: koepels van instellingen/beroepsbeoefenaren; de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en Zorgverzekeraars Nederland. Stichting HKZ biedt de infrastructuur voor het CCvD-Z. Adviseurs van het college zijn vertegenwoordigers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Ministerie van VWS. De voorzitter en de leden van het college zijn benoemd op basis van hun deskundigheid op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51

Meer nieuws

 • 09 oktober 2018

  Wat de wereld écht moet weten over leiderschap

  ‘Weet jij hoe vaak organisaties een verkeerde leider selecteren?’, vraagt Janka Stoker. ‘Volgens recent onderzoek van Gallup gebeurt dat in maar liefst 82% van de gevallen! Deze leiders werden vaak gekozen omdat ze toevallig uitblonken in hun vorige,...

 • 08 oktober 2018

  Morele oordelen over mensen met overgewicht funest voor hun motivatie gezonder te leven

  Mensen met overgewicht en obesitas hebben te maken met allerlei negatieve vooroordelen. Vooral morele veroordelingen van mensen met overgewicht en obesitas blijken enorm schadelijk voor hun motivatie om gezonder te eten en meer te bewegen. Dat concluderen...

 • 02 oktober 2018

  Young Academy Groningen verwelkomt acht nieuwe leden

  De Young Academy Groningen (YAG) heeft acht nieuwe leden benoemd uit verschillende vakgebieden van deRijksuniversiteit Groningen.Dr. Laura Bringmann, dr. Jan Willem Bolderdijk, dr. Nanna Hilton, dr. Tina Kretschmer, dr.Jocelien Olivier, dr. Saskia Peels,...