Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Proefschrift: Voorstellen voor verbetering landbouw in Benin

02 oktober 2007
Benin
Benin

Promovendus Barthélemy Honfoga uit Benin deed onderzoek naar de oorzaken van de gebrekkige distributie van kunstmest in Benin, zowel voor het handelsgewas katoen als voor het voedselgewas mais. Hij is de tweede onderzoeker uit het West Afrikaanse land Benin, die aan de Groningse Universiteit promoveert. Zijn onderzoek is het resultaat van een langdurige onderzoekssamenwerking op het gebied van voedselveiligheid van het Centre for Development Studies van de Rijksuniversiteit Groningen met instituten in West Afrika.

Kunstmest wordt toegepast om uitputting van de bodem tegen te gaan en het duurzame karakter van de landbouw veilig te stellen. In Benin werden gedurende de jaren '90 structurele aanpassingsprogramma's ingevoerd. De verwachting was dat de daarmee gepaard gaande privatisering en liberalisering van de markt ook een gunstige uitwerking zouden hebben op het aanbod en de distributie van kunstmest. Dit is echter niet het geval geweest. Tussen het jaar 1999 en 2005 is het kunstmestgebruik in Benin zelfs gedaald van 113.000 tot 50.000 ton, onder meer omdat sommige boeren geen katoen meer wilden produceren.

Barthélemy Honfoga heeft een grondige analyse uitgevoerd van de kunstmestmarkt, zowel voor katoen als voor mais. Hij heeft daarbij niet alleen gelet op prijzen en kosten, maar ook op de kwaliteit van de door handelaren verleende service. Hij toont aan, dat van een echte liberalisatie tot nu toe nog geen sprake is geweest. De invloed van hybride semi-staatsbedrijven en van weinig transparante prijsafspraken zijn er de oorzaak van dat de boeren veel te veel moeten betalen voor de kunstmest. Honfoga doet verschillende aanbevelingen voor een echte liberalisering van de markt. Onder meer wijst hij op het belang van vergaande institutionele hervormingen van de 'katoenketen' en van training van de handelaren.

Curriculum vitae
Barthelémy Honfoga (Benin, 1961) studeerde landbouw-economie aan de Université Nationale du Bénin en is daarna vele jaren betrokken geweest bij het management van het door Nederland gefinancierde internationale onderzoeksprogramma over voedsel veiligheid in West Afrika, de SADAOC. Voor zijn promotieonderzoek in Groningen ontving Honfoga een beurs uit het RUG Fellowship Programme. Voor zijn uitgebreide veldonderzoek in Benin ontving hij een beurs van het prestigieuze International Foundation for Science in Zweden. Hij heeft zijn onderzoek uitgevoerd als research fellow van de Université Abomey-Calavi in Bénin. Hij promoveert op 15 oktober 2007 (13.15 uur) tot doctor in de economie en bedrijfskunde bij prof.dr. C. Schweigman. De titel van het proefschrift is: Proefschrift: Vers des systèmes privés efficaces d'approvisionnement et de distribution d'engrais pour une intensification agricole durable au Bénin.


Informatie: Centre for Development Studies, tel.050-363 7224, e-mail: cds@rug.nl

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51

Meer nieuws