Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

19 September: Miljoenennotadebat over onderwijs aan de Faculteit

18 september 2007
Debat
Debat

Studievereniging CreDes van de faculteit organiseert jaarlijks een debat rond Prinsjesdag. Ook deze keer hebben de studenten een aantal prominenten te gast. Met als thema onderwijs verwelkomen zij zowel Flip de Kam als Arnold Heertje. Daarnaast komen dr. George Gelauff van het CPB en dr. Arnold Jonk van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een bijdrage leveren aan het debat.

Datum: woensdag 19 september, tijd: 15.00-17.00u, Blauwe Zaal WSN gebouw, Zernike Complex, Groningen. Naast een borrel achteraf krijgt elke aanwezige ook nog het boek 'Echte economie' van Arnold Heertje cadeau.

Ook dit jaar zullen in de Miljoenennota de benodigde middelen worden toegekend aan het onderwijs. Gezien de rijksuitgaven van de afgelopen jaren kan worden verwacht dat ook dit kabinet het meeste geld toekent aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De rijksuitgaven van 2005 en 2006 door dit Ministerie waren 26,6 miljard respectievelijk 27,9 miljard euro. Verder krijgt dit Ministerie een miljard extra te verdelen om het onderwijs en daarmee de leerprestaties te verbeteren.

Stellingen tijdens het Miljoenennotadebat op 19 september:

1. Leerplicht moet leerrecht worden. Ook werkervaring is een vorm van investeren in het menselijk kapitaal. Jongeren die niet meer willen leren zouden niet gedwongen moeten worden om nog langer op school te zitten. Laat ze werken, en stel een leerrecht in. Dan kunnen ze op latere leeftijd nog van dit recht gebruik maken.  

2. Onderwijssubsidies kunnen worden verlaagd.

Volgens Bas Jacobs zijn onderwijssubsidies regressief: Ongeveer 80% van deze uitgaven komt toch terecht bij de rijkste helft van de bevolking.  

3. Om de kenniseconomie te stimuleren moeten giften van bedrijven en particulieren gericht op ondersteuning van academisch onderzoek fiscaal aftrekbaar worden. Dit leidt tot meer kennisoverdracht van private bedrijven (R&D) aan het onderwijs.  

4. Inkomensverschillen tussen mensen met een lage en hoge opleiding moeten toenemen. Dit stimuleert mensen om te investeren in human capital.

Achtergrond: Het fiscale stelsel is gericht op het beperken van de inkomensongelijkheid. Aan de andere kant: Technologische ontwikkelingen vergroten de vraag naar hooggeschoolde werknemers ten opzichte van laaggeschoolde werknemers, zodat de loonongelijkheid tussen hoog- en laaggeschoolden stijgt.  

5. Extra investeren in het onderwijs is onzin. Het is veel goedkoper om hoogopgeleiden te importeren uit het buitenland.  

6. Mensen uit het bedrijfsleven mogen zonder extra opleiding doceren om het lerarentekort op te lossen.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51

Meer nieuws