Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Promotie S. Oosterloo: Europese bancaire toezichthouders in één stelsel onderbrengen

11 september 2007

Toenemende mondialisering en liberalisatie zijn er oorzaken van dat financiële markten steeds complexer geworden. Financiële schokken worden bovendien steeds sneller doorgegeven van de ene aan de andere partij. Dit alles maakt de taak van bancaire toezichthouders moeilijker. Het proefschrift van Sander Oosterloo richt zich op de vraag welke rol centrale banken hebben bij het hoeden van financiële stabiliteit. Ook vroeg hij zich af of de integratie van de Europese bancaire markt tot gevolg heeft dat de huidige toezichtstructuur moet worden herzien.

Het proefschrift laat zien dat er niet overal dezelfde invulling wordt gegeven aan de financiële stabiliteitsfunctie van centrale banken. Daarnaast komt Oosterloo tot de slotsom dat bancaire toezichthouders als gevolg van de toenemende integratie op termijn binnen een Europees Stelsel van Financiële Toezichthouders moeten gaan opereren.

CV
Sander Oosterloo (Assen, 1978) studeerde economie in Groningen en verrichtte zijn onderzoek bij de onderzoekschool SOM. Hij promoveert op 20 september 2007 (16.15 uur) tot doctor in de economie bij prof.dr. J. de Haan en prof.dr. D. Schoenmaker. De titel van het proefschrift luidt: Maintaining financial stability – challenges in a changing financial landscape. Oosterloo is tevens beleidsmedewerker bij het Ministerie van Financiën. 

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51

Meer nieuws