Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

180.000 euro voor opzet wereldwijde database die milieueffecten berekent

07 juni 2007

Wat voor invloed heeft de groei van de Chinese economie op het broeikaseffect? Hoeveel belast één Nederlandse auto het milieu, niet alleen qua uitlaatgassen, maar ook voor wat betreft de productie van de auto en het transport naar de klant? De EU heeft 180.000 euro beschikbaar gesteld aan de economische faculteit om een wereldwijd datasysteem op te zetten dat dergelijke berekeningen kan uitvoeren. Onder begeleiding van Jan Oosterhaven, Erik Dietzenbacher en Dirk Stelder gaat promovendus Maaike Bouwmeester hier de komende vier jaar aan werken.

De faculteit werkt in dit zogeheten EXIOPOL-project samen met 38 partners uit andere Europese landen. De meeste partners gaan zich bezighouden met casestudies. Een tiental partners gaat nationale input-output tabellen uitbreiden met natuur- en milieu-indicatoren en deze door middel van internationale handelsgegevens koppelen tot een wereldsysteem. Groningen neemt die koppeling voor haar rekening. Deze centrale rol heeft de faculteit te danken aan de expertise die hier sinds de jaren 1970 onder leiding van Jan Oosterhaven is opgebouwd bij de constructie van regionale, nationale en internationale input-output tabellen.

Het nieuwe datasysteem zal gebaseerd zijn op input-output analyse: het gebruik van inputs uit de natuur afgezet tegen de outputs terug in het natuurlijk systeem. Er worden ongeveer 100 natuur- en milieu-indicatoren in kaart gebracht,  zoals grondgebruik, grondstoffengebruik, emissies in grondwater en in de lucht, geluidsoverlast enz. Deze indicatoren worden bepaald voor 100 economische sectoren, variërend van de landbouw tot bijvoorbeeld de witgoedindustrie. De dekking is 80 procent van de totale wereldeconomie: 27 EU-landen met daarnaast 10 wereldmachten. Tot slot worden er 40 typen huishoudens onderscheiden.

De onderlinge vergelijkbaarheid en koppeling van de gegevens moet het mogelijk maken om zowel op detailniveau als voor een hele economie berekeningen uit te voeren over de precieze milieueffecten van typen consumptiegedrag, van een nieuw product en ook van regeringsbeleid. De database wordt bovendien een 'levend' computersysteem, dat doorlopend wordt gevoed met de nieuwste gegevens. De Europese Unie is de eigenaar.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51
printView this page in: English

Meer nieuws