Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

€ 210.000 voor onderzoek naar innovatie en kennistransfer in landbouwsector

06 juni 2007

De primaire sector, met name de suikerbieten- en zetmeelaardappelteelt, staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen in het landbouwbeleid van de Europese Unie. Dat betekent dat agrarische ondernemers zich moeten aanpassen door tijdig de bedrijfsvoering en teelten met kennis te verbeteren. De vakgroep InnovatieManagement en Strategie i.o. (met name het huidige cluster Business Development/Kennismanagement) van de Faculteit gaat de agrarische ondernemers in Noord-Nederland en Niedersachsen hierbij ondersteunen. Er is € 210.000 onderzoeksgeld beschikbaar gesteld door het ministerie, LTO, SNN en Cosun.


Prof. Jorna
Prof. Jorna

Er gaan drie verschillende projecten van start op het gebied van innovatie, kennistransfer en verbetering van gebruik van beslissingsondersteunende systemen. Het initiatief is afkomstig van agrarische ondernemers van LTO (Land en Tuinbouw Organisatie Nederland), HPA, (Hoofd Productschap Akkerbouw), de boerencoöperaties Cosun en AVEBE en de vakgroep InnovatieManagement en Strategie. De projecten bouwen voort op de ervaring en de externe contacten die de vakgroep de afgelopen jaren heeft opgedaan op het gebied van duurzame innovatie in de akkerbouw, in de personen van hoogleraar René Jorna en onderzoekers Laura Maruster, Niels Faber en Irmgard Starmann.

'Kennis op de Akker'

Het eerste project (van € 60.000) is onderdeel van het project KodA, Kennis op de Akker, gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de agro-business in Nederland. De onderzoekers gaan samen met het Instituut voor Arbeidsvraagstukken van de Universiteit van Tilburg nieuwe kennistransferstrategieën ontwikkelen die aansluiten bij de belevingen en ervaringen van agrarische ondernemers.

Veenkoloniale akkerbouwers

Het tweede project (van € 120.000) wordt gefinancierd door HPA, SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) en het ministerie van Landbouw. Het doel is om de kennistransfer voor de veenkoloniale akkerbouwer te verbeteren door uit te gaan van de leer- en veranderingmogelijkheden van de ondernemer zelf en van zijn bedrijfsstrategie. Dit project is in samenwerking met AVEBE en het IRS, het onderzoeks- en kenniscentrum voor de suikerbietenteelt in Bergen op Zoom.

Gebruiksvriendelijke interfaces

Het derde project (van € 30.000) wordt uitgevoerd in opdracht van de Landwirtschaftskammer Niedersachsen en onder andere gefinancierd met INTERREG 3a middelen van de Eems-Dollard Regio. Dit project heeft tot doel kennistransfer te verbeteren door gebruikersvriendelijke interfaces voor beslissingsondersteunende systemen te ontwikkelen die aansluiten op werkwijzen en bedrijfsvoering van de agrarische gebruiker.

Noot voor de pers

Voor meer informatie: prof.dr. R.J. Jorna, tel. (050)363 36 25 / 70 90, e-mail: r.j.j.m.jorna@rug.nl

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 14 juni 2018

  Bringing Physical Internet to life

  Van maandag 18 tot vrijdag 22 juni vindt het vijfde internationale Physical Internet congres (#IPIC2018) plaats in Groningen. De Rijksuniversiteit Groningen organiseert dit congres samen met de logistieke sector. Meer dan 250 wetenschappers en vertegenwoordigers...

 • 11 juni 2018

  Een nieuw tijdperk voor organisationele relaties | Oratie David Langley | Dinsdag 19 juni

  Nieuwe, veelbelovende internet-afhankelijke technologieën zoals digital fabrication, internet of things, blockchain en distributed artificial Intelligence worden steeds populairder. Prof. David Langley geeft in zijn oratie een toelichting op zijn ideeën...

 • 08 juni 2018

  Lara Lobschat wint MOA Insights Scientist Award

  Lara Lobschat heeft de MOA Insights Scientist Award gewonnen. De universitair docent Marketing kreeg de prijs voor haar proefschrift over online communicatie. Vanwege de praktische relevantie kreeg ze voor haar onderzoek eerder een ‘early career grant’...