Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

€ 210.000 voor onderzoek naar innovatie en kennistransfer in landbouwsector

06 juni 2007

De primaire sector, met name de suikerbieten- en zetmeelaardappelteelt, staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen in het landbouwbeleid van de Europese Unie. Dat betekent dat agrarische ondernemers zich moeten aanpassen door tijdig de bedrijfsvoering en teelten met kennis te verbeteren. De vakgroep InnovatieManagement en Strategie i.o. (met name het huidige cluster Business Development/Kennismanagement) van de Faculteit gaat de agrarische ondernemers in Noord-Nederland en Niedersachsen hierbij ondersteunen. Er is € 210.000 onderzoeksgeld beschikbaar gesteld door het ministerie, LTO, SNN en Cosun.


Prof. Jorna
Prof. Jorna

Er gaan drie verschillende projecten van start op het gebied van innovatie, kennistransfer en verbetering van gebruik van beslissingsondersteunende systemen. Het initiatief is afkomstig van agrarische ondernemers van LTO (Land en Tuinbouw Organisatie Nederland), HPA, (Hoofd Productschap Akkerbouw), de boerencoöperaties Cosun en AVEBE en de vakgroep InnovatieManagement en Strategie. De projecten bouwen voort op de ervaring en de externe contacten die de vakgroep de afgelopen jaren heeft opgedaan op het gebied van duurzame innovatie in de akkerbouw, in de personen van hoogleraar René Jorna en onderzoekers Laura Maruster, Niels Faber en Irmgard Starmann.

'Kennis op de Akker'

Het eerste project (van € 60.000) is onderdeel van het project KodA, Kennis op de Akker, gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de agro-business in Nederland. De onderzoekers gaan samen met het Instituut voor Arbeidsvraagstukken van de Universiteit van Tilburg nieuwe kennistransferstrategieën ontwikkelen die aansluiten bij de belevingen en ervaringen van agrarische ondernemers.

Veenkoloniale akkerbouwers

Het tweede project (van € 120.000) wordt gefinancierd door HPA, SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) en het ministerie van Landbouw. Het doel is om de kennistransfer voor de veenkoloniale akkerbouwer te verbeteren door uit te gaan van de leer- en veranderingmogelijkheden van de ondernemer zelf en van zijn bedrijfsstrategie. Dit project is in samenwerking met AVEBE en het IRS, het onderzoeks- en kenniscentrum voor de suikerbietenteelt in Bergen op Zoom.

Gebruiksvriendelijke interfaces

Het derde project (van € 30.000) wordt uitgevoerd in opdracht van de Landwirtschaftskammer Niedersachsen en onder andere gefinancierd met INTERREG 3a middelen van de Eems-Dollard Regio. Dit project heeft tot doel kennistransfer te verbeteren door gebruikersvriendelijke interfaces voor beslissingsondersteunende systemen te ontwikkelen die aansluiten op werkwijzen en bedrijfsvoering van de agrarische gebruiker.

Noot voor de pers

Voor meer informatie: prof.dr. R.J. Jorna, tel. (050)363 36 25 / 70 90, e-mail: r.j.j.m.jorna@rug.nl

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 21 januari 2019

  Change | Oratie Nancy Kamp-Roelands op 22 januari

  Door grote uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij, economie en technologie veranderen onze omgeving snel. Ook de rol van het bedrijfsleven in de samenleving verandert. Het idee dat een meer waardengedreven bedrijfsmodel voor meerdere stakeholders...

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...