Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Productiviteitsstijging in Nederlandse marktsector

22 maart 2007

Internationaal onderzoek onder leiding van economen van de RUG toont aan dat algehele productiviteitsvertraging in Europa belangrijke verschillen tussen landen verbergt. De Nederlandse economie heeft het qua productiviteitsprestatie relatief goed gedaan. Dat geldt in het bijzonder in de marktsector, vooral marktdiensten als de detail- en groothandel en de transportsector. Daarentegen is er aanzienlijke ruimte voor verbetering in andere bedrijfstakken, zoals de financiële en zakelijke dienstverlening. Overigens is de productiviteitsgroei in Nederland aanzienlijk lager geweest dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. In de niet-marktsector (inclusief gezondheidszorg, onderwijs en overheid) is de productiviteitsgroei in Nederlands sinds het midden van de jaren negentig zelfs sterk achtergebleven.

Dit zijn enkele resultaten die zijn ontleend aan EU KLEMS. Dat is een nieuwe databron voor maatstaven van economische groei en productiviteit voor de Europese Unie, alsmede de Verenigde Staten en Japan. Op donderdag 15 maart 2007 is deze database in Brussel gepresenteerd door het EU KLEMS-onderzoeksconsortium dat bestaat uit 16 onderzoeksinstituten en universiteiten in Europa.
De RUG heeft dit Europeesbrede onderzoeksproject gedurende de afgelopen tweeënhalf jaar als hoofdonderzoeker aangevoerd (coördinator prof.dr. Bart van Ark). In Nederland hebben het Centraal Planbureau en het instituut AMBER van de Vrije Universiteit in Amsterdam tevens aan het onderzoek meegewerkt. Het onderzoek is gefinancierd door het Directoraat Generaal Onderzoek van de Europese Commissie in het kader van het Zesde Kaderprogramma.

Grote verschillen tussen landen

Het onderzoek laat grote verschillen in productiviteitsgroei tussen Europese landen zien. De algehele vertraging in de groei van de arbeidsproductiviteit in de EU sinds het midden van de jaren negentig is in belangrijke mate te wijten aan de ineenstorting van productiviteitsgroei in Italië en Spanje, en een meer gematigde vertraging in Duitsland en Frankrijk. De productiviteitsgroei in Engeland is slechts enigszins vertraagd en in een aantal kleinere landen, waaronder Griekenland, Ierland en Nederland, is deze zelfs versneld – in ieder geval voor de marktsector van deze economieën. De productiviteitsgroei in de nieuwe lidstaten van de EU is veel sneller geweest, vanwege een inhaalmanoeuvre ten opzichte van het productiviteitsniveau in de ‘oude’ EU-15. Dit is echter gepaard gegaan met een sterke afname van de werkgelegenheid.

ICT

De meeste ‘oude’ EU-landen hebben in de afgelopen tien jaar een verbetering laten zien in de groei van de werkgelegenheid. De bijdrage van meer scholing aan de productiviteitsgroei is echter gestagneerd. Niettemin vertoont het gemiddelde scholingsniveau een toenemende trend. Tevens blijkt dat de verschuiving van investeringen van kapitaalgoederen anders dan informatie en communicatietechnologie (ICT) naar ICT-kapitaal (computers, telecommunicatieapparatuur en software), in Europa veelal langzamer is geweest dan bijvoorbeeld in de VS. In Nederland hebben investeringen in ICT, in combinatie met een efficiënter gebruik van de productiemiddelen, belangrijk bijgedragen aan de verbeterde productiviteitsprestatie in de handels- en transportsector. Evenals elders in Europa is de productiviteitsbijdrage van meer scholing in deze bedrijfstakken echter achtergebleven.

Toekomstige productiviteitsgroei

De onderzoekers constateren dat het moeilijk valt te voorzien welke bedrijfstakken in de toekomst de meest productieve zullen zijn, omdat de ontwikkeling van technologie en innovatie per definitie moeilijk is te voorspellen. De toekomst van de productiviteitsgroei in de Europese Unie zal vooral afhangen van een efficiëntere benutting van een beter geschoold werknemersbestand, het realiseren van markthervormingen die de allocatie van kapitaal en andere hulpbronnen naar de meest productieve bedrijven in de economie faciliteren, en verbeteringen in het innovatieve vermogen van bedrijven en instellingen in de markt- en overheidssectoren van de economie.

-Informatie: B. van Ark, hoogleraar Economic Development, Technological Change and Growth , tel. 050 363 3674; e-mail:  h.h.van.ark@rug.nl

-De presentatie van de EU KLEMS Groei en Productiviteitsrekeningen vond plaats op 15 maart 2007 in Brussel (Albert Borschette Centre).

-De database en aanvullende informatie staan op de EU KLEMS website: www.euklems.net

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51

Meer nieuws

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...

 • 10 januari 2019

  Gemeentelijke woonlasten stijgen fors door hogere afvalstoffenbelasting

  De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar flink meer dan voorgaande jaren. Huurders betalen 5,4 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. De stijging wordt veroorzaakt doordat de landelijke overheid de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt...