Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Herbeoordeling WAO benadeelt vrouwen in Friesland meer dan mannen

15 maart 2007

De kans dat vrouwen in Friesland na een herbeoordeling uit de WAO stromen of een lagere uitkering krijgen is groter dan bij mannen. Dat heeft ondermeer te maken met hun leeftijd, de aard van de ziekte en het feit dat vrouwen veel vaker in deeltijd werken dan mannen. Dit blijkt uit een onderzoek dat de wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde van de Rijkuniversiteit Groningen uitvoerde op verzoek van Emancipatiebureau EQUA en het Steunpunt Vrouwen met een Uitkering in Friesland (SVUF / FSU). 

Bij EQUA en SVUF bestond op basis van binnenkomende klachten het vermoeden dat in Friesland de gevolgen van de herbeoordelingen negatiever zijn voor vrouwen dan voor mannen in de WAO. Het onderzoek van student bedrijfskunde Royla Pierre bevestigt deze veronderstelling. 

Voor Friesland lijkt de aanscherping van de herbeoordelingscriteria sterker uit te werken dan landelijk het geval is. Zo lag de afname van het aantal WAO’ers in Friesland, in de periode van 1 oktober 2004 tot en met eind juni 2006, zowel voor de mannen als vrouwen boven de landelijke percentages. Voor vrouwen lag het WAO-afnamepercentage in Friesland weer hoger dan dat voor de mannen.

De gevolgen voor de arbeidspositie, de inkomenssituatie en de doorstroom naar de WW of een ander vorm van bijstand en eventuele werkhervatting van de herbeoordeelden konden niet worden vastgesteld, omdat de benodigde data hiertoe niet konden worden verkregen.

Gezien de resultaten van de landelijke onderzoeken, de aanscherping van de regels die in het nadeel van vrouwen werken, en de toegenomen werkloosheid onder vrouwen in Friesland lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het aangepaste Schattingsbesluit negatief uitpakt voor de inkomenspositie van (gedeeltelijk) goedgekeurde Friese vrouwen. De voorgenomen beslissing van de nieuwe regering om de leeftijdsgrens van 50 jaar voor vrijstelling van de herbeoordelingsoperatie met het aangepast Schattingsbesluit naar 45 jaar te verlagen, geeft, aldus het rapport, geen antwoord op de problematiek.

 

Informatie:

drs. Elise Kamphuis, coördinator Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde, tel. (050) 363 7182, e-mail somar@rug.nl (werk), of tel. (050) 3091572 (privé).

Nyske van der Feen, adjunct directeur Emancipatiebureau EQUA, e-mail n.vdfeen@equa.org,  tel. (058) 2126925 (werk), of 06-13575090 (privé)

Steunpunt Vrouwen met een Uitkering in Friesland, tel. (058) 2139992

 

Rapportgegevens:

Royla Pierre, "Je gaat er ziek heen en komt genezen terug" – Een onderzoek naar de genderaspecten van de aSB herbeoordelingen in de provincie Friesland. Groningen: Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde, EC 179, 2007, ISBN 978-90-5803-069-6

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 21 januari 2019

  Change | Oratie Nancy Kamp-Roelands op 22 januari

  Door grote uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij, economie en technologie veranderen onze omgeving snel. Ook de rol van het bedrijfsleven in de samenleving verandert. Het idee dat een meer waardengedreven bedrijfsmodel voor meerdere stakeholders...

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...