Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

COELO: Woonlasten, met name milieuheffingen, in grote gemeenten stijgen flink

29 januari 2007

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 5,6 procent. Vooral de riolering en de reiniging werden duurder. De OZB stijgt nauwelijks. De lastenverschillen tussen gemeenten nemen verder af. Dit blijkt uit het Belastingoverzicht Grote Gemeenten 2007, dat in opdracht van het Belastingoverleg grote gemeenten (BOGG) is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) gevestigd aan de economische faculteit.

COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven in 37 grote gemeenten, waar 38 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige Belastingoverzicht Grote Gemeenten is te vinden op www.coelo.nl.


Woonlasten grote gemeenten
De gemeentelijke woonlasten (ozb, rioolrecht en reinigingsheffing) voor een meerpersoonshuishouden stijgen gemiddeld met 31 euro (5,6 procent) tot 590 euro. De woonlasten zijn het laagst in Tilburg (483 euro) en het hoogst in Heerlen (709 euro). Twee gemeenten verlagen de woonlasten, Tilburg het meest (met 3,1 procent). Over het geheel genomen geldt: hoe hoger de woonlasten, hoe lager de stijging. De verschillen tussen gemeenten worden dus kleiner.

Van de bijkomende woonlasten (dus naast huur of financiering eigen woning) nemen de gemeentelijke lasten 19 procent voor hun rekening, iets meer dan het eigenwoningforfait (16 procent). Energie en water is met 57 procent veruit de grootste post, de waterschapslasten (8 procent) de kleinste.

Tariefontwikkeling
Het gemiddelde ozb-tarief voor woningen ligt dit jaar 5,8 procent lager dan vorig jaar. Gemeenten verlagen hun tarieven omdat de gemiddelde woning als gevolg van een nieuwe taxatie op papier 6,4 procent meer waard is geworden. Gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling stijgen de gemiddelde ozb-tarieven van de grote gemeenten dit jaar met 0,5 procent voor woningen en met 0,8 procent voor niet-woningen (voornamelijk bedrijfspanden). Ter vergelijking: de inflatie bedraagt ongeveer 1,2 procent.

Het gemiddelde tarief voor rioolrecht neemt met 10 procent toe tot 124 euro. Zoetermeer verhoogt het rioolrecht in procenten het meest (186 procent), maar blijft wel het goedkoopst (22 euro). Het duurst is Utrecht met 205 euro.

De gemiddelde reinigingsheffing ligt met 266 euro 4,6 procent hoger dan vorig jaar. Nijmegen is het goedkoopst (93 euro), Heerlen het duurst (346 euro). Acht gemeenten verlaagden het tarief, twee andere hielden het constant. De sterkste verhoging vond plaats in Haarlemmermeer (16 procent), dat nu nog steeds een benedengemiddeld tarief heeft. In Tilburg is het tarief met negen procent verlaagd.

Milieuheffingen blijven stijgen
De gemiddelde kostendekkendheid van het rioolrecht en de reinigingsheffing is verhoogd in verband met de afschaffing van de ozb op het gebruik van woningen in 2006. Een kleiner deel van de kosten wordt nu uit de ozb-opbrengst betaald. Dit is één van de redenen dat de milieuheffingen zo sterk zijn gestegen. Bij de riolering speelt ook nog mee dat de kosten sterk toenemen door (verplichte) milieumaatregelen en door vervanging van oude riolen. Ook de komende jaren zal het rioolrecht aanzienlijk blijven stijgen.

Paspoort en rijbewijs duurder door nieuw modellen
Paspoort en rijbewijs zijn aanzienlijk duurder dan een jaar geleden, doordat nieuwe modellen zijn ingevoerd die hogere productiekosten kennen. Een paspoort is in vrijwel elke gemeente even duur (ruim 47 euro), de prijs van een rijbewijs varieert van 27,50 tot 61,80 euro. Een uittreksel uit het bevolkingsregister (gba) kost tussen 5,15 en 8,45 euro en is gemiddeld 2,4 procent duurder dan vorig jaar.

Tarievenoverzicht grote gemeenten 2007 (meerpersoonshuishoudens)

Tarief in euro's Verandering t.o.v. 2006 (%) d
Laagste Gemiddelde Hoogste Kleinste stijging Mutatie van gemiddelde Grootste stijging

OZB woningen a

1,63 2,65 4,44 -24,8 0,5 9,2

OZB niet-woningen b

5,88 9,70 17,88 -15,8 0,8 3,8

Reinigingsheffing

93 266 346 -8,7 4,6 15,7

Rioolrecht

22 124 205 -10,9 1,0 185,9

Woonlasten c

483 590 709 -3,1 5,6 38,3

Paspoort

47,40 47,45 47,45 20,3 20,4 20,4

Rijbewijs

27,50 44,03 61,80 -0,1 11,0 57,4

Uittreksel GBA

5,15 8,45 14,45 0,0 2,4 17,7

Gemiddelden zijn gewogen naar inwonertal.

a. Tarief voor eigenaar per 2.500 euro waarde.
b. Tarief voor eigenaar en gebruiker samen per 2.500 euro waarde.
c. ozb eigenaar voor een woning met de in de betreffende gemeente geldende gemiddelde waarde, plus rioolrecht en reinigingsheffing.
d. Mutatie ozb-tarieven gecorrigeerd voor de stijging van de waarde van onroerende zaken.


Noot voor de pers
Meer informatie: dr. M.A. Allers, tel. (050) 363 37 45, e-mail coelo@rug.nl.

Het volledige Belastingoverzicht Grote Gemeenten is te vinden op www.coelo.nl

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51

Meer nieuws