Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

IB&M student Janine Elbertsen wint FBK/BRUG scriptieprijs

09 januari 2007

Maandag 8 januari is de nieuwjaarsborrel van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde i.o. van de Rijksuniversiteit Groningen gehouden. Deze was voor het eerst georganiseerd door studenten van de Facultaire studieverenigingen BIG en EFV. Tijdens deze borrel is de ‘FBK/BRUG scriptieprijs’ van de Faculteit Bedrijfskunde en de Alumnivereniging BRUG uitgereikt aan Janine Elbertsen. Janine is studente International Business & Management. De titel van haar scriptie luidt: ‘The one and two tier board structure related to its nationality mix’.

 

Janine Elbertsen
Janine Elbertsen

Onderwerp scriptie
In dit onderzoek heeft Janine specifiek aandacht besteed aan de gevolgen van verschillende bestuursstructuren voor de diversiteit aan nationaliteiten in zowel de Raad van Bestuur (Executive board) als de Raad van Commissarissen (Supervisory board). Zij heeft hiervoor data verzameld van 1.443 bestuursleden uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland. Het onderzoek toont aan dat de Nederlandse besturen het meest toegankelijk zijn voor buitenlanders, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en daarna Duitsland. De afstudeerbegeleiders van de Faculteit waren dr. Kees van Veen en dr. Florian Becker-Ritterspach. Zij hebben de scriptie beoordeeld met een 9.

Project: Europese topmanagement teams
Deze scriptie maakt onderdeel uit van een project van dr. Kees van Veen dat zich richt op de verschillen en overeenkomsten tussen Europese topmanagement teams. In dat kader verschijnt binnenkort een eerste wetenschappelijke publicatie in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken met de titel: ‘Is er een Europese arbeidsmarkt voor topmanagers?’. In dit artikel worden de Raden van Bestuur van 363 multinationale ondernemingen in 15 Europese landen met elkaar vergeleken. De verschillen worden beschreven en diverse mogelijke verklaringen worden getoetst. Voor meer informatie over het project en het artikel: k.van.veen@rug.nl

Nieuwjaarsborrel
Nieuwjaarsborrel


Het oordeel

De FBK/BRUG scriptieprijs ter waarde van € 1.500 is uitgereikt door de vice-decaan van het bestuur van de Faculteit Bedrijfskunde, drs. Frans Rutten. De jury bestond uit de heer drs. Gosse Korte (lid BRUG-bestuur), prof. dr. Henk G. Sol (Decaan van de Faculteit) en dr. Roger Leenders (Universitair Hoofddocent Business Development). De selectie heeft plaatsgevonden op basis van een aantal vooraf vastgestelde criteria als originaliteit, gebruik en vernieuwing van theorie, relevantie en bruikbaarheid. Het oordeel van de jury is als volgt: ‘Het is een originele scriptie, waarin theoretisch gedegen werk wordt geleverd. De dataverzameling is zeer indrukwekkend. Bovendien worden er keurig hypotheses geformuleerd en statistisch getoetst. De scriptie omvat een fraaie combinatie van theorie, hypotheses en statistische analyses. Het onderwerp is zowel maatschappelijk als wetenschappelijk uitermate relevant’.

De Faculteit Bedrijfskunde heeft de prijs ingesteld om enerzijds het niveau van de scripties te verhogen en anderzijds om de beloonde scriptie als richtlijn te gebruiken voor de kwaliteit van goede bedrijfskundige scripties. De winnaar zal over haar scriptie een presentatie voor derdejaars studenten verzorgen.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51

Meer nieuws