Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Methode voor efficiëntere softwaresystemen in ziekenhuizen ontwikkeld

20 november 2006
Het informatiesysteem op een operatiekamer heeft belangrijke gevolgen voor de efficiency van een ziekenhuis. De beleidsbepalers weten echter meestal niet precies wat de effecten van het softwaresysteem zijn, bijvoorbeeld op de beddencapaciteit, de hoeveelheid operaties of de flexibiliteit op de OK. Onderzoeker Elad Harison en masterstudent Martijn Huitema van de Faculteit Bedrijfskunde ontwikkelden daarom onder meer een meetinstrument dat bepaalt waarin een ziekenhuis het best kan investeren om informatiesystemen te verbeteren en daarmee de productiviteit en de kwaliteit van de OK te verhogen.
Dr. Elad Harison
Dr. Elad Harison


Harison en Huitema onderzochten het gebruik van de OK informatiesystemen van 45 Nederlandse ziekenhuizen. De ondervraagde OK managers blijken in veel gevallen een verbetering te wensen van hun softwaresysteem.  De onderzoekers constateerden dat er veel mogelijkheden zijn en bepaalden daarop welke aspecten van belang zijn voor een efficiënt systeem en in welke rangorde. Zo verkregen zij een voor beleidsmakers te gebruiken checklist die ze praktisch kunnen gebruiken om OK informatiesystemen te selecteren en te beoordelen.

Ook voor bedrijven die OK-software maken, ontwikkelden de onderzoekers een handleiding die bepaalt in welk deel van (bestaande of nieuw te ontwikkelen) software het best geïnvesteerd kan worden om zoveel mogelijk waarde te verkrijgen voor de klant: het ziekenhuis. Zo zijn bijvoorbeeld softwaremodules die zich richten op de kosten van gebruikte operatiematerialen, de registratie van het ziekteverzuim of de patiënttevredenheid het meest kosteneffectief.

Noot voor de pers
Voor meer informatie: dr. Elad Harison, tel. (050)363 32 53, e-mail: e.harison@rug.nl

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:50
printView this page in: English

Meer nieuws