Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuw Student Charter: motiverende gedragscode voor staf en studenten

16 november 2006

Sinds het academisch jaar 2006/2007 heeft de Faculteit der Economische Wetenschappen een 'student charter'. Deze is bij de start ondertekend door decaan Tom Wansbeek en studentvertegenwoordiger Joost Baljon. De student charter is bedoeld als een gedragscode waarmee studenten en staf samen voor een plezierige, motiverende en uitdagende werk- en studeeromgeving zorgen.

Bekijk afschrift van dit document
De Faculteit Bedrijfskunde heeft al langer een vergelijkbaar student charter.

Ondertekening Student Charter
Ondertekening Student Charter


Wat staat er in de charter?

In deze korte tekst zijn de wederzijdse verantwoordelijkheden uiteeengezet die studenten en staf ten opzichte van elkaar hebben. Deze verantwoordelijkheden zijn bijvoorbeeld dat wetenschappelijke medewerkers enthou-siast en toegewijd zijn bij het overdragen van hun kennis, en dat studenten wezenlijke interesse hebben in eco-nomie en zich inzetten voor hun studie.

Naast deze basisverantwoordelijkheden wordt er in de charter ook van de faculteit gevraagd dat studenten de mogelijkheid hebben om in het buitenland te studeren en dat bovengemiddelde studenten extra mogelijkheden krijgen. Verder spoort de charter studenten expliciet aan om actief te worden in studieverenigingen en studen-tenpolitiek. Dit is immers de ideale manier om het geleerde in de praktijk te brengen.
Tegelijkertijd vraagt de charter van de faculteit deze studentenorganisaties te ondersteunen en te faciliteren, zodat studenten van de faculteit ook betrokken kúnnen zijn en ervaring opdoen met besturen en leidinggeven.

Waarom zijn deze regels op papier gezet in de charter?
De gedachte achter de charter is dat impliciete regels verwoord zijn  waar iedereen -hopelijk- al naar handelt. Echter, wanneer iemand -student en of medewerker- vindt dat er iets moet gebeuren aan een vermeende breuk van de charter, dan is het handig om een kort document te hebben in plaats van een impliciet contract of een uitgebreide verzameling van juridische regels.

Deze korte gedragscode dient gezien te worden ale een signaal van het belang dat faculteit en studenten hechten aan deze basisregels. De charter is becommentarieerd en goedgekeurd door alle opleidingscommissies en het faculteitsbestuur. Bovendien heeft de faculteitsraad volledige steun aan de charter gegeven.

Alles welbeschouwd is de charter bedoeld om de actieve en dynamische gemeenschap van studenten en weten-schappers die de faculteit nu is, te benadrukken en voort te zetten.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:50
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 21 januari 2019

  Change | Oratie Nancy Kamp-Roelands op 22 januari

  Door grote uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij, economie en technologie veranderen onze omgeving snel. Ook de rol van het bedrijfsleven in de samenleving verandert. Het idee dat een meer waardengedreven bedrijfsmodel voor meerdere stakeholders...

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...