Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Marie Curie Excellence Grant voor José Luis Moraga-González

17 oktober 2006
José Luis Moraga-González
José Luis Moraga-González

Overstappen op een nieuw product of dienst kost consumenten tijd en geld, in economenjargon de zoek- en overstapkosten. Volgens hoogleraar economie José Luis Moraga-González kunnen bedrijven met deze zogenoemde marktmacht hun prijzen hoog houden. Moraga-González ontvangt een prestigieuze Marie Curie Excellence Grant van de Europese Unie van 1,2 miljoen euro voor om te onderzoeken hoe mededingingsautoriteiten de marktmacht aan de consument terug kunnen geven.

Dezelfde producten en diensten van verschillende bedrijven zijn doorgaans niet gelijk geprijsd. Vreemd, op het eerste gezicht, want rationele consumenten zouden eigenlijk altijd moeten kiezen voor het goedkoopste alternatief. Toch doen ze dat niet, en dit stelt bedrijven in staat om er gedifferentieerde prijzen op na te houden, een situatie die ze marktmacht geeft. Bedrijven die de hogere prijzen hanteren profiteren, en consument en samenleving zijn duurder uit. Zoek- en overstapkosten, Moraga-González' specialiteit, spelen hierin een cruciale rol.

Platonisch ideaal

‘In de ideale markt hebben partijen volmaakte en gratis toegang tot informatie, en zijn beslissingen ook kosteloos’, vertelt Moraga-González. ‘In de echte wereld is dat Platonische ideaal ver te zoeken. Naar een andere bank overstappen kost geld, en uitzoeken welke energie- of telefoonmaatschappij het voordeligst is kost tijd.’ Moraga-González probeert greep te krijgen op 'onzichtbare' marktprocessen: ‘Het is uiterst moeilijk om te achterhalen wat consumenten precies beweegt. Wat wel kan is vanuit de spreiding van prijzen op de markt terugrekenen.’ Moraga-González en collega-onderzoekers stellen hiervoor modellen op, om die vervolgens te toetsen aan de praktijk. In een recente studie naar de prijsverschillen tussen twintig aanbieders van een gangbare geheugenchip, paste het model waarin ruim een derde van de consumenten alle prijzen vergeleek en nog eens een derde zonder te zoeken bij de eerste aanbieder het product kochten, het best bij de waargenomen prijsspreiding.

Tweedeling

Moraga-González: ‘Dat wijst op een tweedeling: consumenten die het heel druk hebben en zich zoekkosten letterlijk niet kunnen permitteren, en mensen die alle tijd hebben voor prijsvergelijkingen.’ Het onderzoek heeft heel concrete toepassingen: ‘Wanneer je de verdeling van het consumentengedrag weet - in dit geval u-vormig - valt daarop beleid te baseren. Per verdeling bestaat een voor de consument optimaal aantal bedrijven, en mededingsautoriteiten kunnen zich daardoor laten leiden wanneer ze fusies beoordelen. Daarnaast laat het onderzoek zien dat prijsvergelijkingssites zinvol kunnen zijn, en achter ogenschijnlijk irrationeel consumentengedrag toch rationele afwegingen kunnen zitten.’

Marie Curie Excellence Grant

De Marie Curie Excellence Grant is door de Europese Unie ingesteld om veelbelovende wetenschappers een grotere onderzoeksvrijheid te geven. Met de beurs is een bedrag van bijna 1,2 miljoen euro gemoeid, voor vier jaar onderzoek. José Luis Moraga-González (Spanje, 1969), eerder werkzaam aan de Erasmus Universiteit en het Tinbergen Instituut in Rotterdam, is sinds 2005 hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is verbonden aan het Energy Delta Research Centre  van de RUG. Dat instituut heeft ook bemiddeld bij de aanvraag van de grant.  

Noot voor de pers

Contact: J.L. Moraga-González, Economische Faculteit, tel. (050)363 4697, e-mail: j.l.moraga.gonzalez@rug.nl

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:50

Meer nieuws