Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Verslag feestelijke start facultair jaar Economie: speeches en ondertekening 'student charter'

08 september 2006

"Het begin én het einde van een traditie", zo opende decaan Tom Wansbeek de feestelijke startbijeenkomst van het nieuwe academisch jaar van de Faculteit der Economische Wetenschappen. Op 1 september 2007 zal de samenwerking met de Faculteit Bedrijfskunde uitmonden in een fusie tot de Faculty of Economics and Business. Een goede start hiervoor is bovendien dat de twee faculteiten het komend jaar een groot aantal nieuwe hoogleraren hopen te gaan werven.

Locatie: Blauwe Zaal WSN
Locatie: Blauwe Zaal WSN


Tijdens de bijeenkomst op 6 september spraken achtereenvolgens de hoogleraren Peter Verhoef, José Luis Moraga González en Steven Brakman over hun onderzoek.

Daarna werd de nieuwe student charter -met daarin vastegelegd de wederszijdse rechten en plichten van student en faculteit- toegelicht en vervolgens ondertekend door de decaan en de voorzitter van de studentenfractie in de faculteitsraad.

Peter Verhoef
Peter Verhoef

Marketing

Professor Peter Verhoef startte zijn speech met de stelling dat wetenschap niet alleen onderwijs en onderzoek betekent, maar ook een maatschappelijke component heeft. "Er is nogal eens een discrepantie tussen theorie en praktijk", aldus Verhoef. Het nieuwe Customer Insights Center waar hij directeur van is, vomt echter een brug tussen theorie en praktijk: "Het zorgt ervoor dat het bedrijfsleven kan profiteren van de wetenschappelijke kennis over marketing. In feite 'marketen' wij ons onderzoek in de maatschapij". Met vijf waarden en een aanbeveling sloot Verhoef zijn voordracht af: "Wees geïnspireerd, streef hoge kwaliteit na, geef niet op, zorg voor sociale inbedding en zorg voor een goede balans tussen werk en privé. En tot slot: 'Heb plezier in wat je doet'.

[Zie ook nieuwsbericht: "Nieuw Customer Insights Center helpt bedrijven bij klantstrategie"]

José Luis Moraga González
José Luis Moraga González

Industrial Organization

José Luis Moraga González, hoogleraar Industrial Organization, is sinds vorig najaar verbonden aan de faculteit. Zijn leerstoel is voor de eerste vijf jaar gefinancierd door de Gasunie. Hij promoveerde aan de prestigieuze Universidad Carlos III te Madrid, en werkte daarna in Kopenhagen en aan de Erasmus Universiteit, tot hij aan de RUG hoogleraar Industrial Organization werd. Een vakgebied dat volgens Moraga González de hoeksteen is van het onderwijs in micro-economie. In zijn onderzoek richt hij zich op 'imperfecte prijsinformatie' en research & development in de industriële sector. Op een vraag uit de zaal om zijn mening over de splitsing van de energiesector, antwoordt Moraga González voorstander te zijn.

Steven Brakman
Steven Brakman

Fusies

Hoogleraar Globalization Steven Brakman lichtte zijn vakgebied toe aan de hand van zijn recente onderzoek naar fusies en overnames over landsgrenzen. Brakman heeft een model ontwikkeld waarin valt af te lezen in welke situatie een fusie tussen binnenlandse en buitenlandse bedrijven interessant zal zijn. Zo is het bijvoorbeeld enerzijds van belang dat het over te nemen bedrijf efficiënt is, maar anderzijds ook weer niet té, omdat de prijs van het bedrijf dan te hoog is. Brakmans model geeft aan waar de grenzen liggen. Zijn weinig bemoedigende slotopmerking was dat de meeste fusies in de praktijk jammerlijk mislukken!

Jochen Mirau
Jochen Mirau

Charter

"Het expliciet maken van impliciete regels over de werderzijdse verantwoordelijkheden van student en faculteit. Dat is het nut van de introductie van de student charter ", aldus Jochen Mierau, initiatiefnemer en student-adviseur van het faculteitsbestuur in 2005-2006. Deze verantwoordelijkheden behelzen onder andere dat de student wezenlijke interesse heeft in economie en zich inzet voor zijn studie. Daarnaast wordt van de docenten verwacht dat zij op een enthousiaste en toegewijde manier hun kennis overdragen. Studenten worden opgeroepen ervaring op te doen in faculteitsvereniging en -politiek; tegelijkertijd dient de faculteit goede inspraak en een goede vereniging te faciliteren. Al met al bestendigt de charter de actieve and dynamische gemeenschap van wetenschappers en studenten die de faculteit momenteel al is.

Ondertekening door Joost Baljon en Tom Wansbeek
Ondertekening door Joost Baljon en Tom Wansbeek

Ondertekening

De charter is tot slot ondertekend door Joost Baljon, voorzitter van de studentenfractie in de faculteitsraad en decaan Tom Wansbeek. Alle studenten krijgen binnenkort een exemplaar van de charter thuisgestuurd.

De feestelijke opening is beëindigd met een borrel.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:50

Meer nieuws