Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Presentatie PEIC: nieuw centrum voor planning is brug tussen wetenschap en praktijk

21 augustus 2006

Op 31 augustus presenteert het Planningsexpertise- & innovatiecentrum PEIC zich met een lunchbijeenkomst aan de Faculteit Bedrijfskunde. Het PEIC is een nieuw centrum voor planning en vormt een brug tussen wetenschap en praktijk. Dr. Jan Waalkens (onlangs gepromoveerd in de Bedrijfskunde aan onze faculteit) is directeur van dit bedrijf dat inspeelt op het toenemende belang van planning. Het PEIC is een samenwerkingsverband van de Faculteit Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en de Déhora Consultancy Group.

De informatiebijeenkomst vindt plaats op 31 augustus as. van 11.30 tot 13.00 uur in kamer 603 van het WSN- gebouw. Opgave bij J. Waalkens: j.waalkens@peic.nl , of (050)363 53 97.

Geen standaardoplossingen
Het expertisecentrum is opgericht om bedrijven te helpen met vraagstukken rond planning. Goede planning is steeds belangrijker door trends als just-in-time productie, lean manufacturing en het werken in ketens. Maar gangbare standaardoplossingen zoals planningssoftware schieten vaak tekort, omdat ze uitgaan van een bepaalde logica in de bedrijfsvoering, terwijl die vaak afwezig is. Het nieuwe centrum maakt voor de oplossingen gebruik van de kennis die in 15 jaar praktijkonderzoek aan de Faculteit Bedrijfskunde is opgebouwd en van de kennis van de Déhora Consultancy Group. Hierdoor is er te allen tijde topexpertise op het gebied van planning (HRM-, logistieke-, productieplanning of projectplanning) inzetbaar.

Het PEIC richt zich op analyse en diagnose van planningsvraagstukken in zowel organisaties die verantwoordelijk zijn voor de eigen planning als organisaties die bedrijfsoverstijgende planning doen, zogeheten supply chains. Daarna herontwerpt het PEIC de planning om de betreffende bedrijfsprocessen te optimaliseren. Producten van het PEIC zijn onder te verdelen in drie categorieën:

-Analyses, diagnoses, adviezen;

-Planningsondersteunende softwaresystemen;

-Opleidingen en seminars.

Onderzoeks- en opleidingsexpertise op universitair niveau
Prof.dr. R.J. Jorna is één van de oprichters van het PEIC en is samen met dr. W. van Wezel kerndocent van de postdoctorale leergang Planning Management die in samenwerking met de Academie voor Management van Academische Opleidingen Groningen (AOG) ontwikkeld wordt. De opleiding is concreet en doelgericht op academisch niveau. Het PEIC biedt samen met AOG state of the art theoretische en praktische kennis van het managen van planning in de domeinen personeelsplanning, logistiek en productie-planning. Docenten zijn internationaal en afkomstig uit wetenschap en praktijk. Het Monitoring Committee van het PEIC zet onderzoekslijnen uit en bewaakt de kwaliteit van onderwijsproducten en bestaat uit zes personen: drie wetenschappers en drie directieleden uit de domeinen transport, personeel en productie. De postdoctorale leergang Planning Management start op 22 februari 2007.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:50

Meer nieuws

 • 21 januari 2019

  Change | Oratie Nancy Kamp-Roelands op 22 januari

  Door grote uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij, economie en technologie veranderen onze omgeving snel. Ook de rol van het bedrijfsleven in de samenleving verandert. Het idee dat een meer waardengedreven bedrijfsmodel voor meerdere stakeholders...

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...