Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Promotie: 'Gebruik van netwerken stimuleert innovatie'

06 juli 2006

Jan Waalkens promoveert op 13 juli en twee dagen daarna wordt zijn Planningsexpertise- en innovatiecentrum officieel opgericht. Waalkens is directeur van dit bedrijf dat inspeelt op het toenemende belang van planning. Het PEIC is een samenwerking van de Faculteit Bedrijfskunde, de Déhora Consultancy Group uit Amsterdam en de RUG-Houdstermaatschappij.

Op 31 augustus is er een lunchbijeenkomst met informatie over het PEIC, van 12.00 tot 14.00 uur in het WSN- gebouw.


Proefschrift: 'Building capabilities in the construction sector'

Absorptiecapaciteit is het vermogen van een bedrijf om externe informatie, die nieuw is voor het bedrijf, om te zetten in innovatie van producten, processen en diensten. Dit is een speciale vorm van organisatieleren. Tot nu toe is absorptiecapaciteit voornamelijk onder­zocht in relatie tot grote bedrijven. De kosten voor Research & Development worden gebruikt als indicator voor het leervermogen, waarbij de redenering is dat hoge uitgaven gelijk op gaan met het ‘vangen’ van veel relevante externe informatie. Van de middelgrote architecten- en ingenieursbureaus (10-100 werknemers) heeft echter minder dan de helft R&D-uitgaven. Terwijl het grootste deel van de innovaties juist voor rekening komt van het midden- en kleinbedrijf. Promovendus Jan Waalkens gebruikt in zijn onderzoek drie alter­natieve indicatoren: de competentie van het bedrijf, de mate van contractueel geregelde samenwerking en het gebruik van externe informatie. Naarmate een bedrijf hoger scoort op deze indicatoren, is het meer bezig met nieuwe producten, diensten en processen.

Volgens Waalkens is het verbeterproces van producten, diensten en processen vooral intern gericht, en speelt externe informatie een belangrijke rol als het gaat om geheel nieuwe producten, processen of diensten. De basis van absorptiecapaciteit is interne competentie. Het is niet zo dat een geringe interne competentie gecompenseerd kan worden door buiten veel te halen. Als een organisatie veel externe informatie gebruikt, dan versterkt externe informatie de interne competentie, en is de organisatie relatief veel met innovatie bezig op het niveau van het bedrijf. Het gebruik van informatie uit netwerken is dus een bron van innovatie.

Curriculum vitae
Jan Waalkens (Delfzijl, 1965) studeerde economische geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen en verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Kennismanagement. Hij promoveert op 13 juli tot doctor in de bedrijfskunde bij prof.dr. R. Jorna, prof.dr. T.J.B.M. Postma en prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen op het proefschrift: Building capabilities in the construction sector. Absorptive capacity of architectural and engineering medium-sized enterprises. Daarnaast is hij directeur van het PEIC.

Laatst gewijzigd:04 maart 2019 12:49

Meer nieuws