Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Gastcollege Sporteconomie door FC Groningen

21 juni 2006

Manager Marketing en Sales van FC Groningen, Geert Kuiper, heeft een gastcollege gegeven voor het vak sporteconomie van de Faculteit der Economische Wetenschappen. Aan de hand van zijn eigen carrière besprak Kuiper de ontwikkeling van FC Groningen vanaf 1998 tot nu, waarbij hij met name in ging op de moeilijke periode na de degradatie van de club in het voorjaar van 1998.

Studenten kregen ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen en als vervolg op het gastcollege krijgen zij vandaag een rondleiding in de Euroborg, het nieuwe stadion van FC Groningen dat de club in januari jl. betrok.

Docent Ruud Koning: "Bij het vak sporteconomie leren studenten dat sport meer is dan emotie alleen. Economische argumenten verklaren veel zaken die je in de sportwereld ziet. Ik heb Kuiper voor een gastcollege uitgenodigd omdat het voor studenten waardevol is dat ze ook eens van iemand uit de praktijk horen wat het belang is van een goede bestuursstructuur.

Zo benadrukte Kuiper in het college dat ook betaald-voetbalorganisaties (BVO's) die structuur goed op orde moeten hebben. FC Groningen kende bijvorbeeld eind jaren '80, begin jaren '90 veel sportieve successen, maar de organisatie groeide niet mee. De negatieve nasleep van de bestuurlijke en financiële onduidelijkheid FC Groningen nog jarenlang achtervolgd. Dit geeft wel aan dat voetbalclubs te complex zijn om in de avonduren er even bij te besturen. Gastdocent Kuipers centrale boodschap voor de studenten sporteconomie was: 'Doe waar je goed in bent'. En dat heeft bij FC Groningen inderdaad tot succes geleid."

Laatst gewijzigd:01 maart 2019 12:55

Meer nieuws