Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Prof. Philip Powell honorary professor IT Beheer

Getronics PinkRoccade en Rijksuniversiteit Groningen bekrachtigen samenwerking
27 maart 2006

Getronics PinkRoccade en de Rijksuniversiteit Groningen hebben vandaag de samenwerking rondom de leerstoel IT Beheer/Information Management officieel bekrachtigd. Hiermee is ook de aanstelling van professor Philip Powell (1961) als honorary professor een feit. De leerstoel wordt gepositioneerd binnen het onderzoeksinstituut Business & ICT van de faculteiten Bedrijfskunde en Economie.

Tom Wansbeek (Decaan FEW, RUG) en Michel de Meijer (CEO Getronics PinkRoccade) bekrachtigen de samenwerking
Tom Wansbeek (Decaan FEW, RUG) en Michel de Meijer (CEO Getronics PinkRoccade) bekrachtigen de samenwerking


In 2005 hebben Getronics PinkRoccade en de Rijksuniversiteit Groningen het initiatief genomen tot het instellen van deze eerste leerstoel voor IT beheer/Information Management. Het doel is om via wetenschappelijk onderzoek de theorie op het deelgebied IT beheer verder te ontwikkelen. Beide partijen onderstrepen de noodzaak van een wetenschappelijke en innovatieve aanpak van het beheer van informatie technologie en –systemen in Nederland.

Prof Philip Powell, honorary professor Information Management RUG
Prof Philip Powell, honorary professor Information Management RUG

Actueel
Het managen van operationele informatiesystemen kan nog steeds rekenen op een toenemende belangstelling. Een oorzaak hiervan is de inmiddels enorme omvang van de geïnstalleerde informatiesystemen, maar ook het grote aantal mogelijkheden om steeds complexere bedrijfsprocessen in te richten en te ondersteunen. Daarnaast is er ook nog het toenemende gebruik van standaardprogrammatuur. Het ontwikkelen van ‘operational excellence’ op dit gebied is dan ook van groot belang voor zowel IT-gebruikers als IT-dienstverleners en betreft een actueel onderzoeksgebied.

Powell
Professor Powell (afkomstig van de University of Bath) gaat methoden en technieken ontwikkelen waarmee het management van operationele informatiesystemen optimaal is in te richten. Hij borduurt daarmee voort op reeds bestaande methodieken als ITIL, ASL en BiSL. Tevens geeft hij een sterke aanzet tot het verkrijgen van inzicht in de economische aspecten van beheer. Dit gebeurt via actieve participatie in het bestaande onderzoek en het schrijven van een internationaal standaardwerk op dit gebied. Daarnaast zal hij artikelen publiceren en een actieve bijdrage leveren aan het publieke debat in Nederland ten aanzien van het beheer van informatiesystemen.

'Honorary Professor'
De benoeming van professor Powell betreft een zogenaamde ‘Honorary Professorship’. Deze leerstoelen worden uitsluitend toegekend aan hoogleraren die een hoogwaardige staat van dienst hebben bereikt. De leerstoel wordt gepositioneerd binnen het onderzoeksinstituut Business & ICT van de faculteiten Bedrijfskunde en Economische Wetenschappen. Met 25 wetenschappers, waaronder zeven hoogleraren, investeert de Rijksuniversiteit Groningen in de grootste onderzoeksgroep op het gebied van strategische ICT-toepassingen in Nederland. Speerpunten in dit onderzoeksinstituut zijn: ‘IT Economics’ (inclusief Beheer), ‘Enterprise Modelling and Simulation’ en ‘Knowledge-intensive organisations and Networks’.

Participatie in onderzoek
De leerstoel is belangrijk voor de gehele ICT-wereld en vooral voor de gebruikers van ICT. Getronics PinkRoccade wil met het ter beschikking stellen van de leerstoel haar marktpositie op het gebied van het beheren van informatiesystemen en haar innoverende rol op dit gebied verder inhoud geven. Getronics PinkRoccade gaat actief participeren in het onderzoek van professor Powell, onder andere door het beschikbaar stellen van onderzoeksgegevens en door een actieve bijdrage te leveren aan de discussie over dit terrein. Daarnaast is voor Getronics PinkRoccade ook de huidige krapte op de arbeidsmarkt een reden om te investeren in opleiding en ontwikkeling van het vak IT-beheer.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:50

Meer nieuws