Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Archaeology
Header image Archeologie

Archeologie

Per 1 september 2018 is een volledig nieuw Masterprogramma Archeologie van start gegaan.

Heb je een universitair of hbo bachelorsdiploma op zak en wil je aan het werk als archeoloog, in het veld, als beleidsmedewerker of ben je meer gericht op publieksbereik? Volg dan het nieuwe Masterprogramma in Groningen. Deze eenjarige Master is ingericht om je zo goed mogelijk voor te bereiden op een carrière op het gebied van de archeologie in Nederland. Dat betekent niet dat je uitsluitend met de archeologie van Nederland bezig bent. Je kunt ook onderwerpen uit de Klassieke en Mediterrane of Arctische archeologie kiezen, al naar gelang je eigen interesses. Ook bestaat de mogelijkheid je te specialiseren op het gebied van bijvoorbeeld de zoöarcheologie of archeobotanie, de conflictarcheologie, of op het gebied van beleid en publieksbereik. Het Nederlandstalige programma maakt van jou een academisch geschoold archeoloog die in staat is om een relevante bijdrage te leveren aan de praktijk van het brede archeologische werkveld. Je weet de academische wereld en de uitvoerende praktijk te verbinden en je beschikt over de competenties die noodzakelijk zijn om dit succesvol te doen.

De master archeologie bereidt je voor op werk in de Nederlandse archeologie. De overstap naar de arbeidsmarkt maken we zo klein mogelijk door de verplichte stage, maar ook door samen te werken met verschillende partnerorganisaties.

Op dit moment hebben we met RAAP Archeologisch Adviesbureau een samenwerkingsovereenkomst. Ook met het Hunebedcentrum is er een samenwerkingsverband. Stagelopen bij het Hunebedcentrum is voor de Masterstudenten hierdoor altijd een optie. Verschillende andere partijen zullen in 2022 volgen.
Bovendien is Martijn Eijkchoff (directeur NIOD) als bijzonder hoogleraar en docent aan de opleiding verbonden.
Hetzelfde geldt voor Hans Huisman (specialist archeometrie en geoarcheologie) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
De samenwerking met de provincie Friesland is zichtbaar door de benoeming van GIlles de Langen als research fellow bij het GIA.

Heb je nadrukkelijke onderzoeksambities en ambieer je een academische carrière? Dan ben je van harte welkom bij onze internationaal georiënteerde Engelstalige Onderzoeksmaster.

Elsevier: Masterprogramma Archeologie Universiteit van Groningen beste van Nederland.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
MA in Archeologie
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60805
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Letteren
Waarom dit programma in Groningen?
 • Alle docenten zijn onderzoekers verbonden aan het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA). Je docent weet dus wat onderzoek is!
 • Groot aanbod van onderzoeksgebieden: van jagers-verzamelaars tot middeleeuwen en de Tweede Wereldoorlog, ten noorden èn ten zuiden van de Alpen.
 • Nauwe banden met archeologische bedrijven en erfgoedorganisaties
 • Sterke vertegenwoordiging van ecologische archeologie, beschikking over grote vergelijkingscollecties.
 • Op de praktijk gericht: van opgraven tot publiceren.
Programma

Het Masterprogramma Archeologie bestaat in het eerste semester uit vier modules: Archeologie en Maatschappij, Archeologie en Erfgoed van de Tweede Wereldoorlog, Projectontwerp en Uitwerking, en Regionale Syntheses. In het tweede semester loop je stage en schrijf je een afstudeerscriptie. Hoewel de structuur vastligt in de modules, is er veel ruimte om daarbinnen een specialisatie (regio/periode/materiaal) te ontwikkelen of accenten aan te brengen.

In de module 'Archeologie en Maatschappij' gaat het om de bewustwording van de culturele en politieke diversiteit waar de Nederlandse samenleving onderdeel van is. Je verdiept je inzicht in de relevantie van de archeologie in de (multiculturele) hedendaagse maatschappij en de afhankelijkheid van de discipline van externe factoren. Discussie over een veelheid aan voor de archeologie relevante onderwerpen met docenten en gastsprekers uit het archeologische speelveld staat in deze module centraal. In nauwe relatie tot deze aspecten, leer je in 'Archeologie en Erfgoed van de Tweede Wereldoorlog' over de vorming van erfgoed en de daarmee gepaard gaande dilemma's en maatschappelijke uitdagingen. Welke rol kunnen 'conflictarcheologen' hierin spelen?

De modules 'Projectontwerp en Uitwerking' en 'Regionale Syntheses' zijn primair gericht op de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en biedt de ruimte om je inhoudelijk te specialiseren op basis van persoonlijke interesses. De specialisatie kan betrekking hebben op specifieke materiaalcategorieën, zoals aardewerk, vuursteen, metaal, bot of botanische macroresten. Ook kun je een regionaal accent leggen: Nederland, het Mediterrane gebied, of het Arctisch gebied. Je leert hoe een onderzoeksplan opgezet moet worden. Je gaat werken met opgravingsgegevens en een materiaalcategorie die je interesse heeft, en in groepsverband wordt toegewerkt naar een synthese. Op regionale schaal staan interdisciplinair bronnenonderzoek, het kritisch beoordelen van de representativiteit van gegevens en het identificeren van bronnen van vertekening centraal. Je ontwikkelt analytische vaardigheden en het vermogen om resultaten van een geselecteerde regio te interpreteren en het onderzoekspotentieel ervan te beoordelen.

In het tweede semester loop je een stage bij een organisatie naar keuze. Dat kan bijvoorbeeld een archeologisch bedrijf zijn, een overheidsinstelling, een museum of een andere publiekgerichte organisatie. De stage biedt een kijkje in de keuken en je biedt de mogelijkheid je eigen netwerk op te bouwen. Je kunt ervoor kiezen om de stage te koppelen aan je afstudeeronderwerp. Dat onderwerp kan archeologisch-inhoudelijk zijn, maar je kunt ook kiezen voor een ander aan de archeologie gelieerd onderwerp. Met de scriptie laat je zien dat je in staat bent om op academisch niveau een specifiek onderwerp uit te diepen en daarover verslag te doen.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Archeologie en Maatschappij (5 EC)
Projectontwerp en Uitwerking (10 EC)
Regionale Syntheses (10 EC)
Archeologie en Erfgoed van WOII (5 EC)
Stage (10 EC)
Scriptie (20 EC)

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
 • Voor gemiddeld 16 weken
 • Maximaal 30 EC
Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
ArcheologieSaxion

Via een pre-master

Extra informatie:

Studenten HBO Archeologie Saxion kunnen na afronding van 30 ECTS minorprogramma (tijdens de bacheloropleiding) of door middel van een 30 ECTS pre-masterprogramma (na afronding van de bacheloropleiding) instromen in dit Masterprogramma. Interesse? Mail studieadviseur (studieadviesarcheologie rug.nl)

VooropleidingOrganisatieInstroom
ArcheologieRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
VooropleidingOrganisatieInstroom
ArcheologieAlle WO instellingen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

NL studenten: Geldt voor alle WO instellingen in Nederland.

International students: Refers to all Research universities within the Nederlands

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Iedere student met een bachelordiploma archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen of een andere Nederlandse universiteit wordt toegelaten. Bij het ontbreken van een bachelordiploma in archeologie zal de Toelatingscommissie nagaan of de student toelaatbaar is op grond van het bezit van kennis, inzicht en vaardigheden op universitair bachelor niveau.

overige toelatingseisen

Aanvullende taaleis Engels: een VWO diploma, een minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Cambridge C1 Advanced of C2 Proficiency met een minimum score van 180.

Aanmeldingsprocedure

Let op: instroom in februari is niet mogelijk. Voor meer informatie, neem contact op met de studieadviseur.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten15 augustus 202401 september 2024
15 augustus 202501 september 2025
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2023-2024€ 2314voltijd
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

De perspectieven op de Nederlandse arbeidsmarkt voor archeologen zijn goed. Door het Europese Verdrag van Valletta (Malta) moet bij ruimtelijke ontwikkeling namelijk altijd rekening gehouden worden met archeologisch erfgoed. Hierdoor is de werkgelegenheid bij adviesbureaus en diverse overheden sterk toegenomen. Verder kun je ook terecht bij musea opf aan de slag als free-lance archeoloog.

Potentiële beroepen

 • bij een archeologisch bureau
 • bij een overheidsinstelling
 • bij een culturele instelling
 • bij een museum
 • als free-lance archeoloog
Onderzoek

Onderwijs en Onderzoek

De BA en MA programma's zijn sterk verbonden met het Groningen Institute of Archaeology (GIA), dat het archeologisch onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen omvat.

Het GIA onderzoek richt zich op:

 • de archeologie van de Prehistorie, Protohistorie en Historische periodes in Nederland, de Mediterrane gebieden en het Arctisch gebied.
 • Bioarcheologie: archaeobotanie en archaeozoölogie
 • Materiaalstudies, inclusief conservatie
 • Landschapsarcheologie, met in begrip van GIS-onderzoek
Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

Project Leader at RAAP Archaeological Consultancy

'I am a project leader at RAAP Archaeological Consultancy. I conduct archaeological research, which covers everything from fieldwork to reporting. In the Netherlands, construction projects that involve ground-disturbing activities (such as digging foundations) must always be preceded by an archaeological survey. These surveys are usually performed by commercial companies like RAAP.

I particularly enjoy the variety between excavating and processing. During excavations you're out in the fresh air – and sometimes in the pouring rain – and get into contact with all kinds of people and situations. Sometimes we even find really exciting artefacts. This is followed by the relatively quiet phase of reporting, where you sit behind the PC and try to put all pieces of the puzzle together. These two tasks are very different from each other, but I like them both very much.

I always had part-time jobs during my studies – but unfortunately I still ended up with a significant student debt. I also worked as an editor for TMA (Tijdschrift voor Mediterrane Archeologie), the journal for Mediterranean Archaeology, for quite some time and I did a lot of committee work.

My view of the future? To continue to solve exciting, challenging archaeological problems for years to come!'

Lees meer

PhD student in Italian Archaeology

I had my sights set on a career as a researcher, so I applied for the Research Master's degree programme in Classical and Mediterranean Archaeology. This programme enabled me to delve more deeply into the subjects that interested me, in particular the Iron Age in central Italy. During my studies I not only learnt to write academic articles, I also gained a lot of practical experience.

The programme offered lots of freedom, enabling me to explore various options both in the Netherlands and abroad. For example, I spent six months studying in Pisa, and I worked in Greece and Italy. Once I had completed my degree in Archaeology I started looking for a job in the Netherlands.

Unfortunately there were no suitable research positions available at the time, and commercial archaeology turned out not to be my thing. I stumbled upon the IT sector and spent five years working my way up to become a technical team leader. But archaeology always stayed in the back of my mind. In 2011 I found a job as researcher at the University of Groningen – a bit like coming home.

Lees meer

Many people are interested in our past and archaeology can help us feed this curiosity

Students of Archaeology choose a track in one of two specific fields of study: Classical and Mediterranean Archaeology, or Prehistory and Protohistory of Northwest Europe, which focuses more on the archaeology of the Netherlands in relation to the wider European context.

I chose the former because I wanted bridge the gap between the two and study Mediterranean Archaeology not just in the Southern European setting usually preferred by scholars in this field, but also in its provincial, Dutch setting. After all, the Roman Empire stretched not only from Alexandria and Constantinople to Rome but also to the little country that we now call the Netherlands.

The Master's track in Classical and Mediterranean Archaeology allowed me a great deal of freedom to pursue this avenue of research: many course units and programmes are designed so that students can follow their own interests within the broad field of Mediterranean Archaeology.

One course unit taken by every Master's student is 'Archaeology of Today', which pushes students to think in new and different ways about the role of archaeology in Dutch and European society. Examining the political relevance of archaeology and public awareness of it (through museums, for example) was very thought-provoking. Considering how Mediterranean and Dutch archaeology could be useful in real life made us go beyond writing academic papers to address how archaeology can be relevant in European and Dutch society today.

After this Master's track, I hope to start working with the public in a museum where new research and the beautiful remains of our past are accessible to everyone. Many people are interested in our past and archaeology can help us feed this curiosity. By making the past tangible and human, everybody can see and experience how things used to be and where we come from.

Lees meer

I would like to get a job as a field archaeologist

I chose Prehistory and Protohistory of Northwest Europe as this track best matched my interests and plans for the future. The good contacts between lecturers, students and staff here, and the fact that Groningen has been marked as an outstanding degree programme, made it a logical choice to come to do this Master's in Groningen.

One of the strong points of the Master's track in my view is the excellent supervision by lecturers. They are really interested, and also suggest topics that they think might interest you. Because the group of students is small, everyone knows what everyone is working on, including the lecturers. The small scale of the institute, where everyone knows everyone else, makes it a really nice place to study.

In addition, the programme has been changing a lot in recent years. The focus is shifting more to better preparation of students for the job market. So it's a very up-to-date and hands-on approach while simultaneously testing out the best ways to teach this.

After I finish my Master's degree I would like to get a job as a field archaeologist. In order to realize this I need lots of experience, and that's what I'm trying to gain during my studies. At home and abroad. I don't really mind where I end up as long as I have a spade in my hand.

Lees meer

Studieverenigingen

Bachur

Bachur is de studievereniging voor alle studenten archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast het aanbieden van diverse vrijetijdsbestedingen is het doel van Bachur om het netwerk van archeologiestudenten uit te breiden, zodat studenten kunnen zien waar ze willen werken. Op deze manier organiseert Bachur verschillende activiteiten, zoals excursies en gezelligheid.
https://www.bachur.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan.

Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, zoals studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC).