Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsbibliotheekOnderdeel van Rijksuniversiteit Groningen

Universiteitsbibliotheek

UniversiteitsbibliotheekUniversity of Groningen Press

Tijdschriftarchief

Amsterdams Sociologisch Tijdschrift

Amsterdams Sociologisch Tijdschrift

Digitaal Archief 1974-2004 (jaargangen 1-31) Van jaargang 9 (1982/83) t/m 14 (1987/88) verscheen dit tijdschrift onder de titel Sociologisch Tijdschrift. Met ingang van januari 2005 zijn het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift en de Sociologische Gids samengegaan en voortgezet onder de titel Sociologie.


Beleid en Maatschappij

Beleid en Maatschappij

Digitaal Archief 1973-2003 (jaargangen 1-30) Beleid en Maatschappij (BM, BenM) richt zich op bestuur en beleid in de overheidssector én de particuliere sector. Als onafhankelijk forum biedt het ruimte aan zowel feitelijk gedocumenteerde analyse als wetenschappelijk verantwoorde kritiek op beleid. Dit vindt plaats vanuit een multidisciplinair perspectief: sociologie, economie, recht, geschiedenis, politicologie, bestuurskunde en (politieke) filosofie.


Mens en Maatschappij

Mens en Maatschappij

Digitaal Archief 1925-2000 (jaargangen 1-75) Mensch en Maatschappij bestaat sinds 1925, vanaf 1947 onder de titel Mens en Maatschappij, later geschreven als Mens & Maatschappij. De ondertitel varieert van: tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijkheidsleer, eugenetiek, prae-historie, ethnologie, sociographie, sociologie, criminologie, ethiek en rechtsphilosophie : tevens orgaan van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie, tot: tijdschrift voor sociale wetenschappen.


Sociologische Gids

Sociologische Gids

Digitaal Archief 1953-2002 (jaargangen 1-49) De Sociologische Gids biedt een wetenschappelijk venster op ontwikkelingen binnen het vakgebied en op de samenleving als geheel en wil een weerslag zijn van de theoretische en methodische pluriformiteit die kenmerkend is voor de sociologie. Belendende vakgebieden zoals sociale psychologie, communicatiewetenschappen en antropologie zijn ook vertegenwoordigd in dit tijdschrift. Met ingang van januari 2005 zijn het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift en de Sociologische Gids samengegaan en voortgezet onder de titel Sociologie


Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

Digitaal Archief 1985-2004 (jaargangen 1-20)

Het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TvA) besteedt vanuit een sociaal-wetenschappelijke invalshoek aandacht aan vraagstukken betreffende de arbeidsmarkt, arbeidsorganisatie, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. Het tijdschrift bevat wetenschappelijke artikelen die gekenmerkt worden door een zekere actualiteitswaarde en/of beleidsgerichtheid: onderzoeksartikelen en opiniërende artikelen, onderzoeksnotities, columns, literatuurstudies en boekbesprekingen.


Cultuur in de Spiegel

Cultuur in de Spiegel

Cultuur in de Spiegel is een samenwerkingsproject van de Rijksuniversiteit Groningen en SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Het project wordt gefinancierd door het VSBfonds, de Rijksuniversiteit Groningen en de deelnemende scholen voor primair en voortgezet onderwijs.


GAGL (Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik)

GAGL (Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik)

Digitaal archief 1979 - 2011.
GAGL was een working papers-serie over Germanistische linguïstiek, opgericht door Werner Abraham en gepubliceerd door de Universiteit van Groningen tussen 1972 en 2011.


Ontmoetingen

Ontmoetingen

Digitaal Archief 1995-2012 (jaargangen 1-17).
Deze voordrachtenreeks van het Lutje (Gronings voor 'kleine') Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap bevat artikelen over thema's op de grens tussen justitie en de geestelijke gezondheidszorg.

Tijdschrift voor Genderstudies

Tijdschrift voor Genderstudies

Het Tijdschrift voor Genderstudies is het forum voor de wetenschappelijke problematisering van sekse in relatie tot andere vormen van discriminatie en uitsluiting zoals etniciteit, seksualiteit, klasse of leeftijd. Het tijdschrift publiceert artikelen over gendervraagstukken vanuit alle relevante disciplines die een wetenschappelijke bijdrage leveren aan debatten over gender en intersectionaliteit in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift is een interdisciplinair medium op het kruispunt van maatschappij-, cultuur-, geestes-, gezondheids- en natuurwetenschappen. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en biedt wetenschappelijke artikelen en daarnaast ook interviews, boekrecensies, discussiedossiers en opiniërende artikelen in het Nederlands en Engels. Het archief omvat alle jaargangen van het Tijdschrift voor Vrouwenstudies van 1980-1997 en de openbaar toegankelijke jaargangen van het Tijdschrift voor Genderstudies van 1998-2012.


Timing & Time Perception: Reviews

Timing & Time Perception: Reviews

Timing & Time Perception Reviews is the premier outlet for integrative and multidisciplinary reviews on timing and time perception, broadly defined.


Versus

Versus

Archief 1982-1992
Het academische filmtijdschrift 'Versus' heeft de eerste ontwikkelingen van de filmkunde als academische discipline in Nederland en Vlaanderen vanaf de late jaren zeventig tot in de jaren negentig begeleid en mede bepaald. Het tijdschrift werd gemaakt door de eerste vakgroep Filmkunde in Nederland (Film- en Opvoeringskunsten, Katholieke universiteit Nijmegen).


Laatst gewijzigd:26 november 2018 15:03
printView this page in: English