Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of ArtsOrganizationFaculty of Arts & SocietyNationale Wetenschapsagenda

Verschriftelijking

Door: Prof. Dr. C.G. (Catrien) Santing, Onderzoekschool Mediëvistiek
Door: Prof. Dr. C.G. (Catrien) Santing, Onderzoekschool Mediëvistiek

Wat kunnen we leren van het proces van verschriftelijking van informatie in de Middeleeuwen voor de huidige tijd waarin kennis meer en meer slechts digitaal wordt vastgelegd en daarmee vluchtig(er), veranderlijker en ongrijpbaarder wordt?

Communicatie is nodig bij het overbrengen van gevoelens, verlangens en opinies. Communicatie is ook van belang bij het verspreiden en gebruiken van kennis door netwerken van goed geïnformeerde mensen. Men zou zelfs kunnen stellen dat zij de kritische factor is voor veranderingen op ieder vlak. Dit impliceert dat een complexe sociale ordening, waarin wordt gecommuniceerd, onmogelijk is zonder geletterdheid. Onze moderne samenleving heeft in vele opzichten haar wortels in de Middeleeuwen. Dat valt te verklaren uit het feit dat het proces van verschriftelijking in bestuur en beleid maar ook in cultuur, wetenschap en handel zich toen voltrok. Uitvindingen als het boek, het gebruik van leestekens en ook ‘stillezen’ zorgden voor een grootschalige alfabetisering. De uitvinding van de boekdrukkunst in de vijftiende eeuw versnelde dit proces dat toen al enkele eeuwen bezig was. De vraag is wat het steeds vluchtiger worden van informatie, nu sinds ongeveer twee decennia informatie niet meer wordt vastgelegd op bladen papier, gaat beteken voor de cohesie van de samenleving als wel voor de totstandkoming en doorwerking van kennis.

Laatst gewijzigd:13 maart 2019 07:00