Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieLetteren & SamenlevingNationale Wetenschapsagenda

Collectieve trauma's

Welke bijdrage leveren kunst en literatuur aan de verwerking van collectieve trauma’s?

Collectieve trauma's vragen om collectieve verwerking. Zulke trauma's kunnen ontstaan door grote natuurrampen als aardbevingen of watersnoden, maar ook een menselijke oorsprong hebben zoals oorlog en bezetting of interne conflicten, vervolgingen, burgeroorlogen. Het maken van een nieuw begin vraagt natuurlijk om politieke maatregelen en fysieke wederopbouw, maar kan niet slagen zonder de vormgeving van de herinnering aan het traumatisch verleden door verhalen verteld in diverse media. Daarbij gaat het niet alleen om monumenten en rituelen, maar ook om literatuur en kunst, van tempelreliëfs tot films en televisieseries, en van epen en tragedies tot romans. Telkens weer blijkt de kracht van kunst en verhalen om trauma’s bespreekbaar en het vreemde eigen en invoelbaar te maken. De processen die hierachter schuilen verdienen de aandacht van letterkundigen, taalkundigen, kunsthistorici, mediaspecialisten en psychologen.

Laatst gewijzigd:08 mei 2015 10:26