Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Arts Our faculty Contact Secretariaten Faculteitsbureau

Faculteitsbureau

Tot het Faculteitsbureau behoren de Afdeling Beleidszaken en de facultaire diensten. Het Faculteitsbureau ondersteunt het bestuur. De Afdeling Beleidszaken bestaat uit de secretaris van het Faculteitsbestuur, een aantal beleidsmedewerkers en een secretariaat. De faculteit kent beleidsmedewerkers voor de beleidsterreinen Onderwijs, Onderzoek, Internationalisering en PR & Voorlichting.

Postadres

  • Faculteit der Letteren
  • Faculteitsbureau
  • Postbus 716
  • 9700 AS  Groningen

Bezoekadres

  • Oude Kijk in 't Jatstraat 26, Groningen
  • Kamer 1315-336

Telefoon

  • Algemeen: +31-(0)50 363 5900
  • Secretariaat Faculteitsbestuur: +31-(0)50 363 5834
  • Secretariaat beleidsmedewerkers: +31-(0)50 363 5900

Email

  • arts.facultyoffice@rug.nl

Laatst gewijzigd:11 oktober 2021 10:55