Skip to ContentSkip to Navigation
Jantina Tammes School of Digital Society, Technology and AI News

HAICu-project officieel van start

06 februari 2024

Het HAICu-project werd afgelopen vrijdag officieel afgetrapt met een bijeenkomst voor alle betrokkenen in Utrecht. Binnen het programma, dat recent een subsidie van 10.3 miljoen euro ontving vanuit de Nationale Wetenschapsagenda, werken AI en Digital Humanities onderzoekers, erfgoedprofessionals en geïnteresseerde burgers samen om met behulp van kunstmatige intelligentie-tools erfgoedcollecties beter te ontsluiten.

Het HAICu-consortium bestaat uit verschillende partijen, waaronder erfgoedinstellingen, hogescholen en universiteiten. Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen werkt onder meer de Jantina Tammes School of Digital Society, Technology & AI mee aan het project. Tijdens de ontmoeting in Utrecht, afgelopen vrijdag, werden de verschillende werkpakketten van HAICu nader gepresenteerd. Ook was er een paneldiscussie, waarbij de partners werden uitgedaagd om provocerende vragen te stellen.

De erfgoedwereld heeft te maken met een schier onophoudelijke groei aan data. Binnen HAICu worden kunstmatige intelligentie-tools ontwikkeld om collecties makkelijker en beter doorzoekbaar te maken. Door de uitgebreide samenwerking tussen erfgoedinstellingen, speelt het begrip ‘multimodaliteit’ binnen het project een grote rol. Met behulp van generatieve AI worden verschillende collecties met elkaar verbonden, zoals het krantenarchief van Delpher en de audiovisuele bronnen van Beeld en Geluid.

De grote meerstemmigheid van verschillende collecties zorgt voor een veelvoud aan perspectieven, belangrijk in een tijd waarin mensen steeds vaker in hun eigen bubbel leven. Het grote scala aan bronnen, bijvoorbeeld tekst, beeld en geluid, helpt om een gebalanceerd narratief te creëren. Belangrijk onderdeel van het HAICu-project zijn de ‘Innovation labs’. Deze labs worden opgezet, zodat een breed publiek en specifieke doelgroepen (waaronder journalisten) de tools kunnen testen die door de onderzoekers van het consortium worden ontwikkeld.

Professor Lambert Schomaker (vooraan midden) is coördinator van het HAICu project
Professor Lambert Schomaker (vooraan midden) is coördinator van het HAICu project
Laatst gewijzigd:08 februari 2024 12:44

Meer nieuws

 • 16 april 2024

  RUG ondertekent Barcelona Declaration on Open Research Information

  De Rijksuniversiteit Groningen heeft de Barcelona Declaration on Open Research Information (Verklaring Open Onderzoeksinformatie) officieel ondertekend. Dit wordt gezien als een grote stap richting verantwoordelijke onderzoeksbeoordeling en open...

 • 02 april 2024

  Vliegen op houtstof

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 18 maart 2024

  VentureLab North helpt onderzoekers op weg naar succesvolle startups

  Het is menig onderzoeker al overkomen. Tijdens het werken vraag je je opeens af: zou dit niet ontzettend nuttig zijn voor de mensen buiten mijn onderzoeksveld? Er zijn allerlei manieren om onderzoeksinzichten te verspreiden. Denk bijvoorbeeld aan...