Skip to ContentSkip to Navigation
About us

Rechten en plichten

Disclaimer

De Rijksuniversiteit Groningen betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van de informatie op www.rug.nl en gerelateerde subdomeinen. Tevens wordt getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. De universiteit geeft met nadruk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. Deze garantie wordt wel gegeven ten aanzien van de gepubliceerde, openbare regelingen afkomstig van het College van Bestuur.

De Rijksuniversiteit Groningen wijst elke aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de website van de hand. De universiteit behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de website.

We verzoeken u bij twijfel over de inhoud van informatie contact op te nemen met de desbetreffende faculteit, afdeling of dienst. Indien die niet bekend is, kunt u contact opnemen met de Afdeling Communicatie via het e-mailadres communicatie rug.nl.

Externe links

De universiteit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waar naar gelinkt wordt vanaf www.rug.nl en gerelateerde subdomeinen.

Intellectueel eigendom

De teksten, foto’s, logo’s, andere grafische uitingen op- en vormgeving van de website mogen niet zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, foto’s, logo’s, andere grafische uitingen, vormgeving en overige daartoe vatbare werken liggen bij de Rijksuniversiteit Groningen.

De universiteit respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de desbetreffende faculteit, afdeling of dienst. Indien die niet bekend is, kunt u contact opnemen met de Afdeling Communicatie via het e-mailadres communicatie rug.nl.

Privacy

De Rijksuniversiteit Groningen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij worden de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke privacywetten in acht genomen. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is het Algemeen Beleid Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Privacyverklaring van de RUG van toepassing.

Cookies

De universitaire website maakt gebruik van enkele functionele cookies – zoals het onthouden van taalinstellingen – en niet-functionele cookies. Functionele cookies worden gebruikt voor het leveren van services of om uw voorkeursinstellingen op te slaan. Sommige derde partijen plaatsen tracking cookies, zij kunnen uw internetgedrag door middel van deze tracking cookies volgen. Voor deze laatste categorie vragen wij uw toestemming. Als u deze cookies weigert, zal bepaalde functionaliteit op de website uitgeschakeld worden.

De website maakt gebruik van Google Analytics voor het in kaart brengen van het verkeer op de website. Deze verzameling van verkeersgegevens geschiedt voor het verbeteren van de website. De informatie die Google verzamelt, onder meer door middel van cookies, moet Google doorgeven aan derden, indien het daartoe wettelijk verplicht is. Tevens mag Google deze gegevens aan derden doorgeven voor zover de gegevens namens Google door derden worden verwerkt. De universiteit zal de verkeersgegevens niet gebruiken om individuele gebruikers te volgen.

Ook wordt op enkele pagina’s zogenaamde ‘embedded content’ gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld een Youtube-video, een widget of een social media-knop zijn. Door het inladen van deze informatie worden ook cookies van de desbetreffende aanbieder meegeleverd. Op deze cookies heeft de universiteit geen invloed.

Instellingen betreffende cookies

Alle veelgebruikte internetbrowsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en hun equivalenten voor mobiele toestellen) bieden via de respectievelijke instellingen de mogelijkheid om cookies volledig te wissen en permanent te weigeren. De nieuwste versies van de genoemde internetbrowsers bieden ook een zogenoemde ‘Do Not Track (Volg me niet)’ instelling aan, waarmee aangesloten advertentienetwerken uw gedrag niet in kaart zullen brengen.

U kunt uw cookie instelling wijzigen.

Beveiliging

De universiteit draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens tegen onbevoegde verwerking daarvan.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Afdeling Communicatie op het e-mailadres: communicatie rug.nl.

Laatst gewijzigd:17 oktober 2019 10:33
printView this page in: English