Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenSociologie

Liesbet Heyse en Daniëlle Jansen ontvangen subsidie van ZonMw

06 oktober 2015

ZonMw honoreert subsidieaanvraag “Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF): in dialoog naar een sterker opvoedklimaat, effectieve preventie en doelmatige zorg voor jeugd”.

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft een subsidie toegekend voor de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF). Dit interdisciplinaire samenwerkingsverband bestaat uit verschillende partijen in de provincies Friesland en Groningen, waaronder jeugdzorg- en GGZ-instellingen, de 24 Friese gemeenten, diverse kennisinstituten- en centra, de Rijksuniversiteit Groningen (Sociologie) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (Sociale Geneeskunde), Stenden en NHL Hogescholen.

De AWTJF gaat in het najaar van 2015 van start met als doel ouders, jeugdigen, professionals, zorginstellingen en gemeenten in Friesland te ondersteunen tijdens en na de Transformatie Jeugd (TJ). Ingezet wordt op het versterken van eigen kracht van jongeren en hun gezinnen, het duurzaam verbeteren van de afstemming en samenwerking rondom en met cliënten, en het realiseren van een daadwerkelijke transformatie in de jeugdzorg in Friesland. Dit vraagt een gelijkwaardige inbreng van alle betrokken partijen en gebruikmaking van elkaars expertise. Hiertoe gaan de deelnemende organisaties een kennisinfrastructuur ontwikkelen waarin de werelden van praktijk, cliënten, beleid, onderzoek en onderwijs dichter bij elkaar worden gebracht door het delen, samenbrengen en verspreiden van benodigde kennis. De opbrengsten van de AWTJF onderzoeksprojecten komen tot stand in een actieve dialoog tussen de samenwerkingspartners en zullen vertaald worden naar bruikbare kennisproducten die gemeenten, praktijkorganisaties en cliënten ondersteunen bij de transformatie. De ontwikkelde producten worden ook geïntegreerd in diverse opleidingen in het jeugdveld.

De RUG (Sociologie - Liesbet Heyse) en het UMCG (Sociale Geneeskunde - Daniëlle Jansen) zullen in het eerste AWTJ onderzoeksproject betrokken zijn bij een studie naar bepalende succesfactoren en knelpunten op verschillende niveaus in de Friese jeugdzorg tijdens de transformatie, alsmede naar concrete verbeteracties en casus-overstijgende lessen om de TJ in Friesland tot een succes te maken. Hiertoe zal een postdoc onderzoeker aangenomen worden.

Liesbet Heyse: 'Het project sluit heel mooi aan bij onze onderzoeksexpertise. Daniëlle Jansen is expert op het gebied van jeugdzorg interventies en multiprobleemgezinnen. Ik ben organisatiesocioloog en heb interesse in hervormingen in de publieke sector - waarvan de Transformatie Jeugd een hele belangrijke is in Nederland - en de manier waarop organisaties dergelijke hervormingen proberen uit te voeren. De Academische Werkplaats Friesland biedt ons mogelijkheden onze expertise in te brengen en biedt een unieke kans om nauw samen te werken met praktijkinstellingen en gemeenten terwijl de transformatie in de jeugdsector aan de gang is. Zo hopen we te kunnen bijdragen aan een succesvolle transformatie en tegelijker tijd veel te leren over de organisatie en uitvoering van de jeugdzorg voor de toekomst.'


Laatst gewijzigd:30 januari 2017 10:50

Meer nieuws