Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Behavioural and Social Sciences Psychology

De StayFine-lijn: coronahulplijn voor jongeren na angst en depressie

10 juni 2020

Voor veel jongeren die een depressie of angststoornis hebben meegemaakt, zijn de coronamaatregelen zwaar. Zij kunnen vanaf 8 juni bellen met de StayFine-lijn, op nummer 06-13902366 (op maandagmiddag 13:00-17:00, dinsdagmiddag 12:00-16:00, woensdag 9:00-17:00, en donderdagochtend 9:00-12:00). Dit is een hulplijn voor jongeren om advies te vragen na hun depressie of angstklachten met als doel om terugval te voorkomen.

Voorlopige cijfers van een onderzoek van het Trimbos-instituut, die de invloed van coronamaatregelen op psychische gezondheid onderzocht, laat zien dat één op de drie mensen meer angstgevoelens, depressieve klachten en slaapproblemen ervaren. En hoewel onder andere bij de GGZ Noord-Holland-Noord de helft minder hulpvragen binnenkomen dan normaal in deze Corona-tijden, geeft bijna de helft van de 3000 ondervraagden van het Trimbos-instituut aan dat ze behoefte hebben aan hulp.

Voorkomen van terugval

“Sommige mensen hadden dus duidelijk meer klachten tijdens de coronamaatregelen. Voor anderen was er door de coronamaatregelen wellicht juist minder stress, bij jongeren bijvoorbeeld door de gesloten scholen en wat minder sociale verplichtingen. Nu ook de scholen weer opengaan, loopt voor die jongeren de druk weer op, en daarmee ook de kans op het terugkeren van de angst of depressie. Onzekerheden als ‘gaat het wel lukken op school’ spelen de jongeren parten”, aldus Maaike Nauta, hoogleraar klinische psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen en betrokken bij het StayFine team. Met de StayFine-lijn willen clinici en onderzoekers jongeren ondersteunen door hen een luisterend oor te bieden en van tips te voorzien.

StayFine

De StayFine-lijn is opgezet door het StayFine team, – een onderzoeksteam van de Rijksuniversiteit Groningen, het Amsterdam UMC, Universiteit van Utrecht en GGZ Oost Brabant en dat al langer kijkt naar de beste manieren om terugval van angst en depressie te voorkomen. Jongeren tussen de dertien en éénentwintig jaar met een geschiedenis van angst of depressie kunnen de hulplijn bellen via 06-13902366 of een voicemail inspreken. Ze komen dan in contact met behandelaren en onderzoekers voor advies. Meer informatie is te vinden op de website: www.stayfine.nl.

Betrokken onderzoekers zijn:

  • Prof. dr. Maaike Nauta, m.h.nauta@rug.nl (adjunct hoogleraar Klinische psychologie, Rijksuniversiteit Groningen en Accare)
  • Prof. Dr. Claudi Bockting, c.l.bockting@amsterdamumc.nl (hoogleraar klinische psychologie in de psychiatrie, Amsterdam UMC en co-directeur van het Centre for Urban Mental Health, Universiteit van Amsterdam)
  • Dr. Y.A.J. (Yvonne) Stikkelbroek, yaj.Stikkelbroek@ggzoostbrabant.nl (hoogleraar pedagogische wetenschappen, Universiteit Utrecht en GGZ Oost Brabant)
  • Bas Kooiman, b.e.a.m.kooiman@rug.nl, promovendus Rijksuniversiteit Groningen
  • Suzanne Robberegt, s.j.robberegt@amsterdamumc.nl, promovendus GGZ Oostbrabant en Amsterdam UMC
Laatst gewijzigd:12 januari 2021 11:47

Meer nieuws