Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeOnderzoekFoster Care Research Centre GroningenProjectenMijn Andere Thuis

Methode en participanten

Het onderzoek richtte zich op jongeren tussen de 12 en 18 jaar die in een pleeggezin of gezinshuis verblijven. Gedurende alle stappen van het onderzoeksproces zijn pleegjongeren betrokken. De inhoud van de app is vormgegeven door de verhalen van deze jongeren. Middels semigestructureerde interviews werden jongeren gevraagd naar hun unieke ervaringen in de pleegzorg en wat zij belangrijk vinden als het gaat om de 8 bovengenoemde thema’s. Aan een focusgroep, bestaande uit adolescente pleegkinderen, zijn de resultaten terug gekoppeld.

Voor de selectie van jongeren in de pleegzorg zijn een aantal pleegzorgorganisaties in het noorden van Nederland benaderd: Yorneo en Leger des Heils Noord. Voor de selectie van jongeren in gezinshuizen, zijn zowel Gezinshuis.com als het Leger des Heils benaderd.

Laatst gewijzigd:28 april 2017 18:09
printView this page in: English