Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Gedrags- en MaatschappijwetenschappenPedagogische wetenschappen en OnderwijskundeAudre

Audre

In oktober 2017 is aan de Rijksuniversiteit Groningen project Audre gestart. In dit project willen we de ervaringen en behoeftes bestuderen van LHBTQIA+ (Lesbische, Homo, Bi, Transgender, Queer, Intersekse, en andere) jeugdigen en jongvolwassenen die gedurende een periode in hun leven in een pleeggezin, gezinshuis of residentiële instelling verblijven of hebben verbleven.

Daarnaast kijken we naar de ervaringen, meningen en behoeftes van hun opvoeders (zoals pleegouders, gezinshuisouders en pedagogisch medewerkers) ten aanzien van de seksuele oriëntatie en genderidentiteit van LHBTQIA+ jeugdigen.

Samen met jeugdigen, jongvolwassenen en hun opvoeders gaan we na hoe een stimulerende, non-discriminerende context gecreëerd kan worden, waar ruimte is voor de seksuele oriëntatie en genderidentiteit van elke jeugdige of jongvolwassene.

Meedoen, of meer informatie?

E-mail: audre@rug.nl

Bellen/whatsappen: 06-47368378

Waarom is project Audre belangrijk?

LHBTQIA+ jeugdigen in de jeugdhulpverlening lopen risico op negatieve ervaringen. Voor hen kunnen stressvolle gebeurtenissen (zoals discriminatie, stigma, een gebrek aan toegespitste hulp), bovenop de ervaringen komen van het niet meer thuis kunnen wonen. Het is van belang dat de omgeving waarin zij na plaatsing terechtkomen stimulerend en non-discriminerend waar ruimte is voor hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Ook dient deze omgeving aan te sluiten op de sociale context van jeugdigen en waarin veerkracht van de jeugdige centraal staat.

We vinden het daarom erg belangrijk om onderzoek te doen naar hoe een veilige en stimulerende context voor LHBTQIA+ jeugdigen die verblijven in dit soort voorzieningen gecreëerd kan worden.

Hoe werkt project Audre?

Expertgroep

We willen jeugdigen en jongvolwassenen betrekken in de verschillende fases van het project. Zo werken zij als experts en als adviseurs mee aan de opzet en uitvoering van het onderzoek. Deze expertgroep zal tijdens belangrijke momenten van het project samen komen: onder andere bij de ontwikkeling van de onderzoeksinstrumenten, het interpreteren van de uitkomsten en het verspreiden van de resultaten.

Interviews of online delen

We willen graag in contact komen met LHBTQIA+ jeugdigen en jongvolwassenen die verblijven of hebben verbleven in een pleeggezin, gezinshuis of residentiële instelling en die bereid zijn om hun verhaal met ons te delen. Ben jij bereid om met ons te praten over jouw ervaringen in de hulpverlening? Hoe is het voor jou (geweest)? Zijn er ook dingen die je graag anders zou zien? Wanneer je mee wil doen aan dit onderzoek, kan het gesprek plaats vinden op een een locatie die voor jou het meest prettig is. Ook kunnen we het gesprek via de telefoon, videoverbinding of chat doen, of het aan ons sturen als dit jouw voorkeur heeft. We zullen jouw verhaal met respect behandelen en jouw privacy staat voorop.

Interviews met professionals

Behalve gesprekken met jongeren en jongvolwassenen willen we interviews organiseren met opvoeders, zoals pleegouders en pedagogisch medewerkers. We willen hun ervaringen, meningen, behoeftes en expertise ten aanzien van LHTBQIA+ jeugdigen beter leren kennen.

Laatst gewijzigd:06 december 2018 12:23
printView this page in: English