Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Behavioural and Social SciencesPedOnResearchFoster Care Research Centre GroningenProjectsHistoric abuse of children in foster care

Algemeen

In opdracht van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (Commissie De Winter) doen wij onderzoek naar geweld in de pleegzorg in de periode van 1945 tot heden. In dit onderzoek staan twee perspectieven centraal: het perspectief van de kinderen die slachtoffer van geweld waren (kind dimensie) en het perspectief van de context van beleid en praktijk waarin het geweld plaatsvond (contextuele dimensie).

Onderzoekers:

Laatst gewijzigd:05 april 2019 11:18
printView this page in: English